Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
help:common:plagiaty_opisovani [2017/02/28 08:49]
svobodat
help:common:plagiaty_opisovani [2018/02/15 19:09]
svobodat
Line 1: Line 1:
-====== Pravidla ======+====== Pravidla ​samostatné práce ​======
  
 Toto jsou obecná pravidla uplatňovaná v mnoha předmětech,​ které používají tento CourseWare a UploadSystem. V případě nejasností se obraťte na svého cvičícího. Toto jsou obecná pravidla uplatňovaná v mnoha předmětech,​ které používají tento CourseWare a UploadSystem. V případě nejasností se obraťte na svého cvičícího.
help/common/plagiaty_opisovani.txt · Last modified: 2018/02/15 19:09 by svobodat