Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
help:common:kamera_matlab_chameleon [2012/03/13 16:32]
krsek
help:common:kamera_matlab_chameleon [2012/03/13 16:44]
krsek
Line 2: Line 2:
 Kamera Chameleon je digitální USB 2.0 kamera //​[[http://​www.ptgrey.com/​products/​chameleon/​Chameleon_datasheet.pdf|Chameleon]]//​ vyráběná firmou [[http://​www.ptgrey.com|PointGrey]]. Kamera Chameleon je digitální USB 2.0 kamera //​[[http://​www.ptgrey.com/​products/​chameleon/​Chameleon_datasheet.pdf|Chameleon]]//​ vyráběná firmou [[http://​www.ptgrey.com|PointGrey]].
  
-==== Základní ovládání ​kamery ====+==== Ovládání ​kamery ====
 Kameru je možno obsluhovat v MATLABu použitím [[http://​www.mathworks.com/​access/​helpdesk/​help/​toolbox/​imaq/​f9-75080.html|Image Acquisition Toolboxu]]. Kameru je možno obsluhovat v MATLABu použitím [[http://​www.mathworks.com/​access/​helpdesk/​help/​toolbox/​imaq/​f9-75080.html|Image Acquisition Toolboxu]].
  
Line 27: Line 27:
 set(getselectedsource(vid),'​Gain',​160);</​code>​ set(getselectedsource(vid),'​Gain',​160);</​code>​
  
-**Gamma** - Nastavuje míru nelineárního zesílení obrazového signálu. Nelineárním přenosem se kompenzují vlastnosti zobrazovacího zařízení a vnímání pozorovatele (detaily ​naprve [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Gamma_correction|Wikipedia:​ Gamma correction]]). Pro zpracování počítačem nemá dodatečná nelineární kompenzace význam. Naopak tato kompenzace může snížit pro některé jasové úrovně přesnost měření. Proto doporučujeme nastavit snímání bez kompenzace, kterému odpovídá gamma = 1.0. Absolutní hodnotě gamma //**1.0**// odpovídá hodnota parametru //​**1024**//​. <​code>​+**Gamma** - Nastavuje míru nelineárního zesílení obrazového signálu. Nelineárním přenosem se kompenzují vlastnosti zobrazovacího zařízení a vnímání pozorovatele (detaily ​např. [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Gamma_correction|Wikipedia:​ Gamma correction]]). Pro zpracování počítačem nemá dodatečná nelineární kompenzace význam. Naopak tato kompenzace může snížit pro některé jasové úrovně přesnost měření. Proto doporučujeme nastavit snímání bez kompenzace, kterému odpovídá gamma = 1.0. Absolutní hodnotě gamma //**1.0**// odpovídá hodnota parametru //​**1024**//​. <​code>​
 set(getselectedsource(vid),'​GammaMode','​manual'​);​ set(getselectedsource(vid),'​GammaMode','​manual'​);​
 set(getselectedsource(vid),'​Gamma',​1024);</​code>​ set(getselectedsource(vid),'​Gamma',​1024);</​code>​
  
-**WhiteBalance** - Vyvážení bíle určuje jaké poměry hodnot barevného signálu (RGB složky) budou odpovídat snímání bílé barvy ([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​White_balance|Wiki: White balance]]). V případě kamery Chameleon není nastavení vyvážení bíle správně implementováno a implementovaný algoritmus není popsán. S natavením je možné experimentovat. Pokud není třeba využít barevného obrazu doporučujeme manuální nastavení tohoto parametru na implicitní hodnotu //​**100**//​. <​code>​+**WhiteBalance** - Vyvážení bíle určuje jaké poměry hodnot barevného signálu (RGB složky) budou odpovídat snímání bílé barvy ([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​White_balance|Wikipedia: White balance]]). V případě kamery Chameleon není nastavení vyvážení bíle správně implementováno a implementovaný algoritmus není popsán. S natavením je možné experimentovat. Pokud není třeba využít barevného obrazu doporučujeme manuální nastavení tohoto parametru na implicitní hodnotu //​**100**//​. <​code>​
 set(getselectedsource(vid),'​WhiteBalanceMode','​manual'​);​ set(getselectedsource(vid),'​WhiteBalanceMode','​manual'​);​
 set(getselectedsource(vid),'​WhiteBalance',​100);</​code>​ set(getselectedsource(vid),'​WhiteBalance',​100);</​code>​
help/common/kamera_matlab_chameleon.txt · Last modified: 2018/02/03 10:49 (external edit)