Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
help:common:bluebot_toolbox [2018/10/10 14:00]
smutny [BlueBot Robot Control Toolbox pro Matlab - Návod použití]
help:common:bluebot_toolbox [2018/10/10 14:08]
smutny [Jednoduchá demonstrace]
Line 5: Line 5:
 ===== Úvod ===== ===== Úvod =====
  
-Tato knihovna funkcí zpřístupňuje řízení robotů z Matlabu pomocí jednotného rozhraní. Umožňuje pohyb robotem v kloubových souřadnicích (hardwarové IRC i stupně) a ovládání chapadla. Dále obsahuje podpůrné funkce pro konverze kloubových souřadnic a přímou a inverzní kinematickou úlohu.+Tato knihovna funkcí zpřístupňuje řízení robotů z Matlabu pomocí jednotného rozhraní. Umožňuje pohyb robotem v kloubových souřadnicích (hardwarové IRC i stupně) a ovládání chapadla. Dále obsahuje podpůrné funkce pro konverze kloubových souřadnic a přímou a inverzní kinematickou úlohu. Knihovna dále nově obsahuje i funkce pro pohyb po splinech.
  
 Aby bylo možné daný robot tímto toolboxem ovládat, musí být k dispozici definiční Aby bylo možné daný robot tímto toolboxem ovládat, musí být k dispozici definiční
Line 17: Line 17:
 Kromě tohoto návodu jsou všechny funkce toolboxu zdokumentovány,​ pro jejich podrobný popis je vhodné používat příkaz ''​help''​. Kromě tohoto návodu jsou všechny funkce toolboxu zdokumentovány,​ pro jejich podrobný popis je vhodné používat příkaz ''​help''​.
  
-Pro použití v učebnách ​je knihovna umístěna na síťovém disku (Novell), pro její použití je třeba ji nejprve umístit do cesty Matlabu:+Knihovna je přístupna na adrese:\\ 
 + 
 +[[https://​github.com/​cvut/​marocon|GitHub - Marocon]] 
 + 
 +Pro použití v učebně E-131 je knihovna umístěna na síťovém disku, pro její použití je třeba ji nejprve umístit do cesty Matlabu:
 <​code>​ <​code>​
-addpath \\k333\appl\robots\tools\bluebot+/data/bluebot/​Marocon/​src
 </​code>​ </​code>​
  
Line 42: Line 46:
 Ta provede patřičné inicializace a volá demonstrační sekvenci, je-li k dispozici. Na závěr uzavře komunikaci s robotem. Funkce očekává parametr specifikující daného robota (např. ''​bosch''​) a volitelně lze zadat komunikační port, je-li robot připojen k jinému portu než je definováno v jeho specifikaci. Ta provede patřičné inicializace a volá demonstrační sekvenci, je-li k dispozici. Na závěr uzavře komunikaci s robotem. Funkce očekává parametr specifikující daného robota (např. ''​bosch''​) a volitelně lze zadat komunikační port, je-li robot připojen k jinému portu než je definováno v jeho specifikaci.
  
-V případě že je komunikace s robotem již otevřena, lze funkci předat přímo řídící strukturu robotu. V tom případě je pouze zavolána demonstrační sekvence a komunikační kanál je ponechán otevřen.+V případěže je komunikace s robotem již otevřena, lze funkci předat přímo řídící strukturu robotu. V tom případě je pouze zavolána demonstrační sekvence a komunikační kanál je ponechán otevřen.
  
 Pozor: demonstrační sekvence pro daný robot předpokládá (více či méně) **volný pracovní prostor**. ​ Pozor: demonstrační sekvence pro daný robot předpokládá (více či méně) **volný pracovní prostor**. ​
help/common/bluebot_toolbox.txt · Last modified: 2018/10/10 14:08 by smutny