Warning
This page is located in archive.

Jednoduchý chatbot

Seznamte se s základy návrhu konverzačních rozhraní [https://www.webdesignerdepot.com/2017/03/a-beginners-guide-to-designing-conversational-interfaces/].

Vaším individuálním úkolem je vytvořit jednoduchého chatbota, který v cca 5 krocích provede uživatele jednoduchým scénářem. Ovládání musí být povinně hlasové (ostatní způsoby jsou nepovinné).

Doporučené technologie:

Výstup: Link na online video (např. YouTube) v délce 3-5 minut, demonstrující Vaší aplikaci (vč. hlasového vstupu). Není nutno používat reálné zařízení, stačí např. webový emulátor.

Odevzdání: https://cw.felk.cvut.cz/brute, jednoduchový TXT soubor s odkazem (plain text).

Deadline: 23.10.2017 23:59

courses/a6m33li/ukol_chatbot.txt · Last modified: 2018/09/25 17:27 (external edit)