Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:a6m33li:start [2019/02/15 10:32]
huptycm [Náplň cvičení]
courses:a6m33li:start [2019/02/15 10:33]
huptycm [Odevzdání úloh]
Line 78: Line 78:
   * Úlohy budou odevzdávány přes [[https://​cw.felk.cvut.cz/​brute/​|UploadSystem]].   * Úlohy budou odevzdávány přes [[https://​cw.felk.cvut.cz/​brute/​|UploadSystem]].
   * Systém má zabudovánu kontrolu plagiátorství!   * Systém má zabudovánu kontrolu plagiátorství!
-  * Za každý den opoždění odevzdání úlohy je strháván 1 bod z maximálního možného počtu bodů. ​ 
- 
 ===== Podmínky udělení zápočtu ===== ===== Podmínky udělení zápočtu =====
   * Předmět je veden konzultační formou a tak jsou účast na přednáškách a cvičeních dobrovolné. Avšak velmi bych doporučoval udělat 3 cvičení, na kterých se budou probírat zadání úloh.   * Předmět je veden konzultační formou a tak jsou účast na přednáškách a cvičeních dobrovolné. Avšak velmi bych doporučoval udělat 3 cvičení, na kterých se budou probírat zadání úloh.
   * Pro získání zápočtu musíte odevzdat všchny úlohy.   * Pro získání zápočtu musíte odevzdat všchny úlohy.
-  * Musíte získat v součtu minimálně ​23 bodů ze všech úlohy.+  * Musíte získat v součtu minimálně ​24 bodů ze všech úlohy.
   * Všechny úlohy musí splňovat minimální (povinně) body zadání, což odpovídá minimálnímu hodnocení 6 bodů.   * Všechny úlohy musí splňovat minimální (povinně) body zadání, což odpovídá minimálnímu hodnocení 6 bodů.
   * V případě, že má úloha hodnocení nižší než 6, musíte úlohu přepracovat a odevzdat znovu (splnit minimální předpoklady).   * V případě, že má úloha hodnocení nižší než 6, musíte úlohu přepracovat a odevzdat znovu (splnit minimální předpoklady).
courses/a6m33li/start.txt · Last modified: 2019/02/15 10:33 by huptycm