Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Hodnocení cvičení

Na cvičení bude zadáno postupně devět úloh. Sedm úloh je menších, hodnocených čtyřmi body. Dvě úlohy jsou větší a jsou hodnoceny šesnácti body (10 bodů za funkčnost + 6 bodů za způsob naprogramování a přehlednost řešení). V rámci dvou větších úloh je pořádána soutěž a prvních 12 řešení v každé úloze bude ohodnoceno bonusovými body (1–3 místo – 4 b., 4–6 místo – 3 b., 7–9 místo – 2 b., 10–12 místo – 1 b.).

Úloha Datum zadání Datum odevzdání Max. počet bodů Min. počet bodů
Task Release date Deadline Max. points Min. points
Profiling C 19. 2. 5. 3. 4 1
Profiling Java 26. 2. 12. 3. 4 1
Benchmarking 5. 3. 19. 3. 4 1
Non-blocking algorithms 19. 3. 9. 4. 4 1
Read Copy Update 26. 3. 16. 4. 4 1
Event handling 9. 4. 23. 4. 4 1
Serialization 16. 4. 30. 4. 4 1
Server C 16. 4. 14. 5. 10 + 6 (+ 4) 2
Server Java 16. 4. 14. 5. 10 + 6 (+ 4) 2
Celkem/Total 60 (+ 8) 30

Úlohy se odevzdávají na cvičení cvičícímu (zároveň s odevzdáním do odevzdávacího systému) pokud není stanoveno jinak. Pokud je úloha odevzdána do stanoveného data včetně, je udělen maximální počet bodů. Při pozdním odevzdání je penalizace za každý týden −1 bod u malé úlohy, −2 body u velkých úloh – minimálně však 1 bod pro malé úlohy, 2 body pro velké.

Docházka na cvičeních je evidovaná. Cvičící si vyhrazují právo určit pořadí studentů při konzultaci a odevzdávání úloh na základě docházky.

Pokud máte dotazy k úlohám, používejte fórum: https://cw.felk.cvut.cz/forum/forum-1484.html. Preferovaný jazyk je AJ.

Podmínkou zápočtu je odevzdání všech úloh a zároveň získání alespoň 30 bodů ze cvičení.

Labs requirements

You will be given nine tasks during the semester. Seven simpler tasks are scored by 4 points. Two more complex tasks are scored by 16 points (10 points for functionality + 6 points for quality of the code). Additionally, you can get up to 4 extra points for each more complex task in a contest (1–3 place – 4 p., 4–6 place – 3 p., 7–9 place – 2 p., 10–12 place – 1 p.).

Tasks are submitted to your tutor (and into upload system as well). Maximum amount of points will be given when the task is uploaded in time, otherwise penalty points will be applied – one point per week for simpler tasks and two points per week for more complex tasks will be deducted from the total task score up to minimum value (one point for simpler, two points for more complex tasks).

Lab attendance is recorded (voluntary). However, the order of consultations and submissions during labs is based on your attendance.

If you have questions related to assignments, please ask in forum: https://cw.felk.cvut.cz/forum/forum-1484.html

In order to obtain zápočet/basic assessment (the condition prior final examination), all tasks must be submitted with sum and at least 30 points.

courses/b4m36esw/cviceni.txt · Last modified: 2018/04/24 13:35 by matejjoe