Warning
This page is located in archive.

Zadání úlohy č. 2

Uvedení nového zdravotnického prostředku na trh – od myšlenky, prototypu po průmyslovou výrobu

Vytvořte studii popisující proces uvedení nového zdravotnického prostředku (ZP) na trh. ZP si zvolte podle osobních preferencí a domluvy.

Pracujte ve dvojicích.

Vaše studie by měla obsahovat následující body

 • Definice ZP a jeho rozdělení
 • Aktivní, neaktivní, imlantabilní ZP, zdravotnické třídy ZP
 • Co není ZP?
 • Global medical devices nomenclature system
 • Eudamed
 • Analýza trhu, SWOT analýza, produktová analýze rizik
 • Prototyp
 • Klinické hodnocení, klinické zkoušky
 • Prohlášení o shodě, Posouzení shody notifikovanou osobou
 • Produkční fáze výrobku, product management – životní cyklus výrobku
 • Marketingová fáze výrobky, marketingový plán, Reklama
 • Štítky, manuály
 • Post marketing surveillance
 • Quality and risks management system
 • Vigilance system
 • Nežádoucí příhody
 • Legislativa zdravotnických prostředků ČR, EU
 • Systém managementu kvality ve všech fázi vývoje a distribuce ZP
courses/a6m33ozl/uloha_2.txt · Last modified: 2018/02/27 10:34 by mackudav