Letní Algoritmické Soustředění LASO 2019

Pondělí 16.9. -- středa 18.9. FEL ČVUT, Karlovo Náměstí 13

REGISTRACE

Prohlédněte si program níže a vyplňte přihlášku.

PROGRAM

Sekce NOVÁČEK -- pro bakaláře v 1. ročníku a pro středoškoláky

Základní algoritmické postupy a datové struktury, standardní triky, na co si dát pozor

 • Přehled snadných a obtížných úloh, jejich řešitelnost
 • Důležité druhy grafů, jejich reprezentace a typické úlohy, obvyklé záludnosti
 • Prohledávání grafu do hloubky, do šířky, s prioritou, cesty v acyklických grafech
 • Fundovaná předpověď rychlosti kódu, podpora efektivního ladění

Viz Program a rozvrh


Sekce BAKALÁŘ -- pro bakaláře ve 2. a 3. ročníku

Efektivní implementace hlavních grafových úloh, jejich zrychlení v některých grafech

 • Aplikace dynamického programování v grafových úlohách
 • Na co Dijkstra nestačí aneb cestování v grafech za všemožných okolností
 • Postupy založené na DFS, mosty, artikulace, silně souvislé komponenty
 • Jádro grafu a hry, minimální kostry, párování, snadné heuristiky pro těžké úlohy

Viz Program a rozvrh


Sekce MAGISTR -- pro magistry a pokročilé zájemce

Specializované algoritmy s širším využitím, volitelné další algoritmy podle zájmu

 • Dynamické struktury, intervalové stromy, Fenwickův strom, heavy-light decomposition
 • NP-uplné problémy a jejich přibližná řešení, TSP, vrcholové pokrytí, 3-obarvení
 • Rychlá a diskrétní Fourierova transformace, násobení polynomů
 • Kompresní algoritmy, Huffmanovo kódování, Lempel–Ziv–Welch

Viz Program a rozvrh


PODMÍNKY A OKOLNOSTI

 • Soustředění proběhne v druhé polovině září, potrvá 3–4 dny
 • Denně – střídavě celkem cca 3 hodiny výklad/ukázky a cca 4 hodiny aktivní programování
 • Preferované jazyky C/C++/Java, asistence lektorů při kódování, online kontrola kódu
 • Výklad přizpůsobíme úrovni účastníků, lze se domluvit na doplňkových tématech
 • Zajištěno volné odpolední občerstvení – sendviče, sladkosti, zmrzlina aj.

DATUM a MÍSTO

Pondělí 16.9. – středa 18.9.

Karlovo náměstí 13., areál FEL ČVUT budova E.

Termíny a místa zahájení v jednotlivých sekcích:
Nováček 16.9., 9:00, učebna …
Bakalář 16.9., 9:00, učebna …
Magistr 16.9., 9:00, učebna …
(Učebny upřesníme v září)


REGISTRACE

Viz také loňský ročník

Zájemci si mohou prohlédnout loňský a předloňský průběh akce https://cw.fel.cvut.cz/old/courses/laso2018, https://cw.fel.cvut.cz/old/courses/laso2017, letos počítáme s analogickým průběhem.

PŘIPRAVUJÍ A VEDOU

DOTAZY

Pište na adresu berezovs@fel.cvut.cz (Marko Berezovský)


Zatím nespecifikováno:

Účastníci: https://docs.google.com/what?

rozvrh neoficiálně: https://docs.google.com/what?

courses/laso2019/start.txt · Last modified: 2019/07/09 14:02 by berezovs