Warning
This page is located in archive.

Základní odkazy

Online

[MV] Martin Mareš, Tomáš Valla: Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, 2017, link.
Nejobsažnější a nejpropracovanější česká kniha v oboru, obsahuje algoritmy základní i pokročilé, přehledný výklad, autoři léta učí algoritmy na MFF UK a FIT ČVUT.

[ALG] Dasgupta, Papadimitriou, Vazirani: Algorithms (Amazon: recenze čtenářů)
Velmi solidní text pro úvod do praktické informatiky. Příklady, ukázky, pseudokódy, rozbory.

[ZGA] Jakub Černý: Základní grafové algoritmy, KAM MFF, 2010, online publikace.
Kniha obsahuje také základní poučení o algoritmech vůbec, složitost, rozděl/panuj, atd. Představuje výborný úvod do problematiky v češtině, nejspíše nemá konkurenci mezi českými zdroji v přítažlivosti a názornosti výkladu. Obsahuje množství zajímavých a důležitých příkladů.

[PK] Programátorské kuchařky z MFF UK kuchařky.

Papírové knihy

[MV-PDF] Martin Mareš, Tomáš Valla: Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, 2017, link.
Kompletní elektronická verze [MV] http://pruvodce.ucw.cz/

[CLRS] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, 2009, link
Jedna ze standardních světových učebnic oboru, obsažná (1200+ stran) a důkladná. Zajemci o vědeckotechnické programování poslouží zároveň jako výborná referenční příručka.

[GJA] J. Demel: Grafy a jejich aplikace, Praha, Academia 2002
Přístupně a bez nadměrné abstrakce podává základní grafové postupy, praktická, názorné příklady, cvičení.

Zdroje úloh

Dynamické programování

courses/laso2019/zakladniodkazy.txt · Last modified: 2019/09/14 16:10 by berezovs