Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
courses:bd6b36pjv:aktuality [2018/07/01 20:11]
127.0.0.1 external edit
courses:bd6b36pjv:aktuality [2019/02/16 10:41] (current)
jelinek
Line 1: Line 1:
  
 ===== Aktuality ===== ===== Aktuality =====
 +/*
  
 **Zkouška 12. července** **Zkouška 12. července**
Line 131: Line 132:
 26.února 2018\\ \\ \\ 26.února 2018\\ \\ \\
  
 +*/
  
- + **Vítejte v semestru LS 2018/2019** 
- **Vítejte v semestru LS 2017/2018** ​+
  
 Vážení studenti, na těchto stránkách budete v průběhu tohoto semestru nalézat aktualizované studijní materiály ke konzultacím z předmětu Programování v Java. Vážení studenti, na těchto stránkách budete v průběhu tohoto semestru nalézat aktualizované studijní materiály ke konzultacím z předmětu Programování v Java.
Line 139: Line 140:
 Ivan Jelínek Ivan Jelínek
  
-26ledna 2018+16února 2019 
courses/bd6b36pjv/aktuality.1530468697.txt.gz · Last modified: 2018/07/01 20:11 by 127.0.0.1