Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
courses:bd6b36pjv:aktuality [2019/04/20 19:20]
jelinek
courses:bd6b36pjv:aktuality [2019/04/20 19:27]
jelinek
Line 3: Line 3:
  
  
-**Pro onemocnění přednášejícího se nahrazují konzultace ​ccc a bude 17. května.**+**Pro onemocnění přednášejícího se nahrazují konzultace ​5.4 a bude 17. května.**
  Pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky je třeba odevzdat 4 úlohy, zatím vidím jen 2 u dvou studentů  Pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky je třeba odevzdat 4 úlohy, zatím vidím jen 2 u dvou studentů
 /* /*
courses/bd6b36pjv/aktuality.txt · Last modified: 2019/04/20 19:32 by jelinek