Cvičení

Odevzdávaným výstupem každé úlohy je zpráva (PDF, HTML, plain text), kde je vedle samozřejmých částí, jako jsou

  • jména autorů,
  • zadání úlohy (kopie), a
  • závěr,
  • uvedeno jak jste úlohu řešili,
  • k jakým výsledkům jste došli,
  • na jaké potíže jste narazili a
  • jak jste se s nimi vypořádali.

Zpráva by měla být co nejkratší, ale nesmí v ní nic podstatného chybět. Odevzdávají se rovněž zdrojové kódy řešící úlohu. Součástí bodového hodnocení úlohy je kvalita zpracování zprávy.

Na cvičení budete potřebovat Uppaal, Alloy a váš oblíbený skriptovací jazyk pro generování zpráv. Každý student/tým si může zvolit vývojové prostředí dle svých dovedností, např. Python, Java, C++/C, Ruby, PHP, C#, Lua, apod. či výpočty počítat na prstech jedné ruky nebo pomocí kalkulačky. Doporučeným programovacím jazykem je Python, pro který existuje řada podpůrných knihoven, které lze s výhodou použít v rámci tohoto předmětu. Úkolem předmětu není Vás naučit programovat, ale používat vhodné prostředky, které se k dané problematice váží. Vzhledem k předpokládanému poslednímu roku magisterského studia je na každém týmu, aby nalezl a rozhodl se pro efektivní řešení (samozřejmě s vyjímkou plagiátů), které úlohu splní ve vymezené době. Také by se vám mohl hodit Graphviz.

Úlohy se odevzdávaji do systému Upload/Brute. Deadline pro odevzdání úlohy je obvykle následující cvičení. Na některé úlohy však bude poskytnuta delší doba.

Harmonogram cvičení

POZOR! Bude průběžné aktualizován.

Týden Datum Cvičící Body za úlohu Obsah Výukové materiály
1 22.09.2022 MC -
-
-
-
-
-
1
2
Organizace cvičení.
Rozdělení do skupin po max. 2 studentech.
Kontrola přístupu do laboratoře a k počítačům.
Instalace prostředí.
Kontrola přístupu k Upload systému.
- 0pzdr: Odevzdání pozdravu
- 1apsp: Distribuce nejkratších cest
0pzdr.pdf
1apsp.pdf
measurement.zip
cviceni1.pdf
2 29.09.2022 MC 3 Generování různých typů grafů 2randomgraphs.pdf
assignment2-cviceni.pdf
3 06.10.2022 MC 3 Identifikace „rich club“ uzlů sítě c03richclub.pdf
assignment3.pdf
2016-05-26.tgz
assignment3-advice.pdf
exported-flows.zip
nove_zadani.pdf
cviceni-3.pdf
4 13.10.2022 MC 3 Identifikace „rich club“ uzlů sítě - pokračování
assignment3-advice.pdf
rich_club_2_zadani.pdf
rich_club_2_cviceni.pdf
5 20.10.2022 MC 3 Rekonstrukce komunikační počítačové sítě c04networkreconstruction.pdf
wireshark_display_filters.pdf
additional-files.zip
20141021merged.zip
5 27.10.2022 MC 3 Detekce komunit a dynamiky provozu C06NetworkCommunities
6 3.11.2022 MC 3 Specifikace a verifikace protokolů pomocí nástroje Alloy alloyzadani.pdf
3_listopad_zadanialloy.pdf
Alloy Cheat Sheet1)
7 10.11.2022 MC 6 Specifikace a verifikace protokolů pomocí nástroje Alloy alloyzadani.pdf
10_listopad_alloyzadani.pdf
Alloy Cheat Sheet2)
8 17.11.2022 state holidays
9 24.11.2022 MC 3 Specifikace dynamického systému v systému UPPAAL
(příprava: nainstalujte si Uppaal)
uppaal_cviceni.pdf
variantynim.pdf
c09.uppaal.zip
Nim
10 01.12.2022 MC 3 Konstrukce testů pro FSM. Konstrukce charakterizační množiny FsmUlohy.pdf
Automaty.zip
z-cviceni.pdf
11 08.12.2022 MC 3 Určení stavu pomocí kontrolní sekvence konečného automatu. CheckingSequence.pdf
cviceni_priklad_synchronizacni.pdf
12 15.12.2022 MC 4 Dynamické sítě. Zadani.pdf
Cviceni.pdf
12 12.1.2023 MC BONUS: 3 Rekonstrukce konečného automatu pomocí aktivního učení. FsmLearning.pdf
lstarlearning.zip
softwarové sítě.
1) , 2)
Patche vítány. Pokud vám v cheat sheetu něco chybí, není jasné nebo je špatně, napište mi, nebo rovnou pošlete merge request v odkazovaném repositáři.
courses/b2m32dsaa/tutorials/start.txt · Last modified: 2022/12/15 18:42 by cibulmat