Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

MATERIALY V PRIPRAVE

Cvičení

Účast na cvičeních je povinná. Tolerovány budou nejvýše 3 neomluvené absence. (Uvedené informace se nevztahují na kombinované studium.)

Učitelé

Konzultační hodiny E-mail Místnost
Jiří Šebek po domluvě emailem sebekji1@fel.cvut.cz KN:E-435

Harmonogram cvičení

 1. Vize projektu a analýza.
  1. semestralní práce ukazky:
 2. Uplatnění zodpovědností a návrh.

/

 1. UI design, prototypovani, mobile application development, UI testovani vs backend testovani mobileapps.pdf
 2. MVC, Wright mvc.pdf wright.pdf
 3. featherweight java, facade, observer, xml-rpc featherweight_java.pdf
 4. opakování k midterm testu
 5. TEST.
 6. svátek
 7. prezentace pokroku na semestrální práci (1.bod + myšlenky + progress)
 8. příprava na 2.test metamodely.pdf
 9. funkcionální programovaní v Maude
 10. test
 11. prezentace pokroku na semestrální práci
 12. domácí příprava na předtermín/ zkoušku

Group Distribution

A group consist of max 5 students, each student is responsible for one stage. The stages are ,

 1. Project Requirement ⇒ write the requirements + Motivation of the project + Related UML Diagrams
 2. Analysis ⇒ analyze requirement and previous architectures
 3. Design ⇒ Design documentations , Preliminary design + detail Design
 4. Architecture ⇒ Architect the system and try architectural styles
 5. Evaluation ⇒ Analyze the project architecture base on the Quality attributes and standard evaluation process.

ukazka.pdf

nutna matice zodpovednosti!

Each student will get his own mark. The students is responsible for his stage and there must be harmony between the stages. When there are arguments between students in the group. They must vote on the marks and the role for each one.

UML software:

Semestral work

For semestral work create repo at: https://gitlab.fel.cvut.cz/

Sylabus

 1. Vize projektu a analýza.
 2. Uplatnění zodpovědností a návrh.
 3. Návrh struktury.
 4. Návrh struktury.
 5. Návrh chování.
 6. Návrh chování.
 7. TEST.
 8. Návrh architektury.
 9. Návrh architektury.
 10. Perzistence.
 11. Byznys vrstva.
 12. Rozhraní a REST.
 13. Testy, bezpečnosti a AOP.
 14. TEST.
courses/b6b36nss/labs/start.txt · Last modified: 2018/01/04 20:28 by sebekji1