Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti studentů v oblasti architektury moderních počítačů. Pozornost věnujeme zejména problematice paralelismu, implementaci koncepce paralelismu v hardwaru, vytváření paralelního programu, architektuře soudobých počítačů využívajících paralelismu na úrovni instrukcí a vláken, pokročilému proudovému zpracování instrukce, paměťovému a perifernímu subsystému a jejich návrhu.

courses/b4m35pap/annotation/start.txt · Last modified: 2017/10/02 12:48 (external edit)