Warning
This page is located in archive.

Program přednášek

Pozn.:

  1. Česká varianta přednášek a materiálů ke cvičením byla aktualizována do roku 2011. Aktuální verze pouze v angličtině na A4M33SAD.
  2. Following a consensus with the SAD students, lectures 8-14 are held in English.
P Datum Učitel Osnova přednášek Obsah
1 JK Úvod do předmětu, shluková analýza, formalizace sad_uvod.pdf
2 JK EM algoritmus, k-means, hierarchické shlukování shlukovani.pdf
3 JK Spektrální, konceptuální, semi shlukování. Dvojshlukování shlukovani_pokr.pdf
4 JK Časté množiny položek, algoritmus Apriori, asociační pravidla asociace.pdf
5 JK Časté posloupnosti, epizodální pravidla, modely posloupností sekvence.pdf
6 JK Časté podstromy/podgrafy grafy.pdf
7 JK Učení z textů a webu, aplikace TM, LA tutorial (Grobelnik)
8 Computational learning theory - intro, PAC learning colt.pdf
9 Continuing Lecture 8
10 PAC-learning logic forms pac-logic.pdf
11 Continuing Lecture 10 + Learning in predicate logic predicate.pdf
12 Infinite Concept Spaces (see note below table) infspaces.pdf
13 Empirical testing of hypotheses empirical.pdf
14 Continuing Lecture 13

Note for the mathematically inclined: here is a long version of Lecture 12 including a proof of PAC-learnability with finite VC-dimension: infspaces-long-1.pdf, infspaces-long-2.pdf. Not required for exam.

Program cvičení

Cvičení Datum Osnova cvičení Obsah
1 Úvod, program, požadavky, SW nástroje; vstupní test (prerekvizita RPZ)
2 Zrušeno
3 Předzpracování dat, chybějící a odlehlé hodnoty; shlukování
4 EM algoritmus a učení s poloučitelem
5 Spektrální shlukování
6 Hledání častých množin položek a asociačních pravidel
7 Hledání častých sekvencí a podgrafů
8 Příprava na test
9 Test z první poloviny kurzu
10 Nedoučené a přeučené klasifikátory, odhady chyby
11 Horní odhady chyb
12 Učení se k-term DNF pomocí k-CNF
13 Vapnikova-Červoněnkisova dimenze
14 Výběr parametrů pomocí křížové validace, zápočet
courses/ae4m33sad/program.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)