Warning
This page is located in archive.

Hodnocení předmětu

 1. Předmět bude bodován, maximálně lze získat 100 bodů.
 2. 50 bodů lze získat v průběhu semestru, dalších 50 bodů u písemné zkoušky.
 3. U zkoušky je k jejímu složení nutné dosáhnout alespoň polovičního bodového zisku.
  • Při menším zisku než 25 bodů je nutné zkoušku opakovat.
 4. Body za cvičení lze získat za:
  • Kontrolní test v polovině semestru (10 bodů).
  • Řešení miniúloh na ohlášených cvičeních (10 miniúloh, 40 bodů).
 5. Miniúlohy:
  • Miniúlohy se řeší na většině cvičení, výjimkou je úvod, udělení zápočtů, test a příprava na něj.
  • Zadání je vždy představeno na cvičení cvičícím, ve zbytku cvičení studenti problém řeší a konzultují se cvičícím (týden t).
  • Řešení je odevzdáno na následujícím cvičení (týden t+1).
  • Body získá pouze ten, který řešení předvede na úvod cvičení následujícího po zadávacím cvičení (týden t+1).
  • Odevzdání nejpozději na cvičení v týdnu t+2 je podmínkou udělení zápočtu.
  • Řešení miniúloh je zřetězené, tj. v jednom cvičení se nejprve kontrolují minulá řešení (15min), zadává nová úloha (15min), řeší nová úloha (60min).
 6. Kontrolní test:
  • Testuje znalosti z dosavadního průběhu předmětu, zhruba 45 minut.
  • Termín konání bude předem oznámen na webu předmětu.
  • Test lze nahradit pouze v případě omluvené absence.
 7. Vstupní test znalostí (prerekvizita RPZ):
  • Test bude bodován, body slouží jako informativní pro studenta a učitele.
  • Výsledek testu není součástí hodnocení předmětu.
 8. Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních.
  • V případě neomluvené neúčasti student nezíská body udělované na příslušném cvičení.
  • Povoleny jsou maximálně 2 absence bez omluvy.
 9. Celkové hodnocení dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT s 6 klasifikačními stupni ECTS:
Body Stupeň ECTS Známka
100 - 90 A výborně
89 - 80 B velmi dobře
79 - 70 C dobře
69 - 60 D uspokojivě
59 - 50 E dostatečně
49 a méně F nedostatečně
courses/ae4m33sad/evaluation.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)