Warning
This page is located in archive.

Zkouška

 1. U zkoušky lze získat 50 bodů.
 2. Zkouška bude písemná, formou multiple-choice testu (odpovědi typu ABCD …).
  • Otázky mohou být jak teoretické, tak početní.
  • Více ano-ne odpovědí uvedených u jedné otázky může být správných.
  • Žádná z ano-ne odpovědí u jedné otázky nemusí být správná.
  • Polovina správných odpovědí typu ano-ne odpovídá náhodné volbě, teprve správné odpovědi nad tento práh znamenají bodový zisk.
 3. U zkoušky je k jejímu složení nutné dosáhnout alespoň polovičního bodového zisku.
  • Polovičnímu bodovému zisku odpovídá 3/4 správných ano-ne odpovědí.
  • Při menším zisku než 25 bodů je nutné zkoušku opakovat.
courses/ae4m33sad/exam.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)