Warning
This page is located in archive.

Hodnocení

Celkové hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Známka Bodové
rozmezí
Slovní
hodnocení
A 99 a více výborně
B 88 - 98 velmi dobře
C 77 - 87 dobře
D 66 - 76 uspokojivě
E 55 - 65 dostatečně
F méně než 55 nedostatečně

Zápočet

Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň minimální počet ze všech uvedených aktivit.

Aktivita Body maximum Body minimum Vysvětlení
semestralka 50 30
test_na_cviceni 15 8
dobrovolna_aktivita 10 0 závěrečný kvíz
Zápočet 75 28

Docházka na cvičení

Docházka na cvičení je povinná a kontrolovaná.

Zkouška

Průběh zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, obě části jsou povinné. V průběhu zkoušky není povoleno používat žádnou literaturu ani jiné pomůcky kromě pera, papíru a vlastní hlavy.

Hodnocení zkoušky

Body maximum Body minimum Vysvětlení
písemná část 25 15
ústní část 10 -10 Ústní část je povinná.
courses/a7b39wa1/classification/start.txt · Last modified: 2015/10/05 17:00 by xklima