Warning
This page is located in archive.

Test na cvičení

  • Forma testu: papírový test, bez literatury.
  • Obsah testu: klientská část webové aplikace
  • Délka testu: 15 min.
  • Rozsah otázek: látka probraná na přednáškách a látka v dodávaná pro domácí samostudium.
courses/a7b39wa1/classification/test_na_cviceni.txt · Last modified: 2015/01/16 21:04 (external edit)