Warning
This page is located in archive.

Semestrální práce

Zadání

 • Zadání si volí studenti sami, důležité je, aby vytvořená semestrální práce splňovala níže uvedená kritéria.
 • Pro začátečníky jsme připravili jako inspiraci vzorové zadání. Zadání je však myšleno jako ukázka, rozhodně nechceme, aby všichni studenti měli právě toto zadání.
 • Zadání musí student včas oznámit, viz níže.

Poznámka pro studenty:

Pokud jste v tvorbě dynamického webu začátečník a s PHP nemáte žádné zkušenosti, zvolte si jednoduché zadání podle vzoru. Je lepší, když funkcionalita vaší práce bude omezená, důležité je, aby práce splňovala stanovená kritéria a vy jste ji byli schopni napsat dobře a při tom se naučit základní principy tvorby webových aplikací.

Semestrální práce v průběhu semestru

 • 1. cvičení - kritéria hodnocení práce
 • nejpozději do 3. cvičení student vloží zadání práce do formuláře na https://goo.gl/forms/qv3iJAgh5RvVnah53
  • základní podmínkou je, aby zadání nebyla duplicitní
  • musí umožnit realizovat všechny povinné body (viz níže)
 • nejpozději do 4. cvičení schválené zadání, tj. potvrzené vyučujícím
  • postup schvalování určuje vyučující
 • odevzdání práce v zápočtovém týdnu

Nahlášení tématu a dokumentace práce

Zadání semestrální práce a dokumentace k ní se zpracovává jako sada HTML stránek. Zadání bude zafixováno a dokumentováno cvičícím předmětu. Zadání se odevzdává vyplněním formuláře na adrese https://goo.gl/forms/qv3iJAgh5RvVnah53 .

Součástí dokumentace musí být zip archiv se zdrojovými soubory práce a programátorskou dokumentací.

Požadavky na semestrální práci

Zásadní požadavky

 • Student musí prokázat, že práci udělal sám!
 • Práce musí fungovat v plném rozsahu. Pokud pokročilý student odevzdává jen některou podčást většího celku, musí toto být jasně řečeno již v zadání práce.
 • Serverová strana aplikace musí být v PHP

Při nesplnění těchto požadavků nelze práci odevzdat.

Kritéria hodnocení

Hodnocení

 • Maximum: 50 bodů
 • Minimum na odevzdání: 30 bodů

Odevzdávání semestrální práce

Semestrální práce se odevzdává do začátku zkouškového období, tj. do 15. 1. 2018.

Forma odevzdání

Vyplněním formuláře (jeho URL cvičící pošle e-mailem), práce by měla být ideálně umístěna na školním serveru wa.toad.cz.

V případě potíží se školní infrastrukturou se obracejte na svého cvičícího nebo přednášejícího.

Nezapomeňte, že součástí práce je i dokumentace a automaticky generovaná dokumentace.

Pozdní odevzdání semestrální práce

Odevzdání práce do zápočtového tydnu je bez penalizace. Za pozdější odevzdání semestrální práce se strhává 1 bod za každý pracovní den ve zkouškovém období.

courses/a7b39wa1/classification/semestralka.txt · Last modified: 2017/11/29 09:13 by zaraondr