Warning
This page is located in archive.

Anotace

Absolvent předmětu bude schopen navrhnout, realizovat a spravovat klientskou i serverovou část webové aplikace. Základní prostředky: PHP, relační databáze.

courses/a7b39wa1/annotation/start.txt · Last modified: 2015/01/16 21:04 (external edit)