Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:a7b33dif:start [2018/02/07 13:51]
sejkorom [Aktuality]
courses:a7b33dif:start [2018/02/07 13:54]
sejkorom [Aktuality]
Line 31: Line 31:
 {{:​courses:​a7b33dif:​kniha_fotografie.jpg?​400|}} {{:​courses:​a7b33dif:​kniha_fotografie.jpg?​400|}}
  
-Máme vlastní novou učebnici, která je postavena na devítiletých základech výuky předmětu DIF na FEL ČVUT pro studenty všech fakult ČVUT. Kniha FOTOGRAFIE byla vydána v roce 2017 a stala se reprezentativním darem Rektorátu ČVUT k 310. výročí existence ČVUT v Praze.+Máme vlastní novou učebnici, která je postavena na devítiletých základech výuky předmětu DIF na FEL ČVUT pro studenty všech fakult ČVUT. 
 + 
 +Kniha FOTOGRAFIE byla vydána v roce 2017 a stala se reprezentativním darem Rektorátu ČVUT k 310. výročí existence ČVUT v Praze.
  
 Pokročilejší fotografové se mohou realizovat v soutěžním fotografickém **projektu** na dané téma s možností konzultace s profesionálním fotografem R.Sejkotem. Pokročilejší fotografové se mohou realizovat v soutěžním fotografickém **projektu** na dané téma s možností konzultace s profesionálním fotografem R.Sejkotem.
courses/a7b33dif/start.txt · Last modified: 2018/02/07 14:04 by sejkorom