Warning
This page is located in archive.

Kombinované studium

Program přednášek

 1. (25.2.) Technické vyjadřování, odborný dokument (Nová). Zadání domácích prací.
 2. (11.3.) Provedení prezentace, bakalářské práce (Nová).
 3. (25.3.) Rešerše, elektronické zdroje informací, citace (Civínová/Tichá).
 4. (8.4.) Typografie / text (Nová), grafika (Pánek).
 5. (22.4.) Komunikace v malých skupinách (diskuze) a význam naslouchání (Havlíčková).
 6. (6.5.) Prezentace mluvená (před publikem), neverbální komunikace – jak ovlivnit prezentaci beze slov (Havlíčková).
 7. (20.5.) Hypertextové dokumenty, dokumentace projektů, verze (samostudium/Havlíček).

Program soustředění

 1. Hodnocení rešerší (cca 1 hodina)
 2. Hodnocení posteru (cca 1 hodina)
 3. Prezentace (cca 3,5 hodiny)
 4. Kontrola upraveného HTML dokumentu (cca 0,5 hodiny)
 5. Podle zbývajícího času: Ukázky elektronických zdrojů informací on-line a e-mail
 6. Zápočet

Program domácích prací

 1. Vyhledávání pro rešerši na zadané téma – 8 hodin
 2. Písemné shrnutí rešerše – 3 hodiny
 3. Příprava posteru na základě rešerše – 10 hodin
 4. + odevzdání rešerší a posterů během semestru (elektronicky)
 5. Příprava prezentace na základě rešerše a posteru – 20 hodin
 6. odevzdání prezentace elektronicky v týdnu před soustředěním
 7. Úprava HTML dokumentu – 1 hodina
 8. + upravený HTML dokument přinést s sebou na soustředění (zadání HTML dokumentu k úpravě bude zveřejněno až v 13. týdnu semestru)
courses/a7b14tev/parttime/start.txt · Last modified: 2015/02/06 13:46 by havlicr