Warning
This page is located in archive.

Anotace

Technickým vyjadřováním se v rámci tohoto předmětu rozumí způsoby zpřístupnění technických informací písemnou, grafickou a mluvenou formou a stylem srozumitelným definovaným příjemcům (rozlišíme dva druhy příjemců – laiky a odborníky daného oboru, resp. elektrotechniky).

Přednášky, cvičení i samostatné práce se týkají jednak získávání a ověřování informací publikovaných v různých zdrojích a citování těchto zdrojů a jednak poskytování a osvojování poznatků pro tvorbu textů, posterů a prezentací na konferenci či poradě, jakož i informace o možnostech a požadavcích při tvorbě webových prezentací.

Cíl předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty správnému technickému vyjadřování v písemné i ústní podobě s důrazem na dodržování autorského práva. Získané znalosti využijí studenti při dokumentaci programů, prezentaci projektů před publikem i na webu, tvorbě bakalářské práce a všech obdobných činnostech v dalších předmětech.

courses/a7b14tev/annotation/start.txt · Last modified: 2011/02/05 13:38 (external edit)