Warning
This page is located in archive.

Přednášky

Datum Přednáška PDF-EN Přednáší
1. 4.10. Rastrová a vektorová grafika, rastrový obraz, rasterizace čar, typy čar.
Dostudujte si doma: rasterizace kružnice a elipsy.
line,
circle
2. 11.10. Šrafování a vyplňování oblastí vzorem. fill
3. 18.10. Ořezávání. clipping
4. 25.10. Reprezentace 3D objektů, scéna, kamera, projekční transformace. transformations,
camera,
3D scene
JB
5. 1.11. Řešení viditelnosti. visibility JB
6. 8.11. Odraz světla na površích, materiály, osvětlovací modely, BRDF, stínování. light JB
7. 15.11. Úvod do globálního osvetlení. photorealism JB
8. 22.11. Sledování paprsku (ray tracing). ray tracing JB
9. 29.11. Globální osvětlení - pokračování JB
10. 6.12. Radiozitní metoda výpoctu globálního osvetlení. radiosity JB
11. 13.12. Textury, mapování textur textures JB
12. 20.12. Výpočet stínů v rasterizačním řetězci shadows JB
13. 3.1. Zajímavé techniky zpracování obrazu cartoons DS
14. 10.1. A. Barvy, třísložková reprezentace spektra, barevné modely.
B. HDR, tone mapping
C. Rozptylování barev, práce s paletou
A. color
B. hdri
C. dithering

Přednášející:

Jiří Žára
JB Jiří Bittner
Martin Čadík
DS Daniel Sýkora
courses/a4m39apg/lectures/start.txt · Last modified: 2017/09/26 21:23 by bittner