Warning
This page is located in archive.

Otázky ke zkoušce a literatura

INFO:

 • Zkouška má písemnou i ústní část.
 • Max. 40 bodů.
 • K úspěšnému složení zkoušky je zapotřebí získat minimálně 20 bodů. K postupu na ústní část zkoušky je zapotřebí minimálně 10 bodů z testu.
Ke zkoušce zpravidla nestačí projít si slajdy z přednášek - často se zkouší i látka, která byla zadána k prostudování doma, z odborné literatury!

ZKOUŠKOVÉ TERMÍNY:

… jsou uvedeny v KOSu.

OTÁZKY:

 • Rasterizace 2D objektů (MPG kap. 3)
  • Rasterizace úseček, kružnic a oblouků.
  • Vyplňování a šrafování mnohoúhelníků.
  • Ořezávání úseček a mnohoúhelníků.
 • Barva (MPG kap. 1, 4.1)
  • Vnímání barvy, třísložková reprezentace barev, srovnávací funkce, prostor XYZ.
  • Barevné prostory a modely.
 • Rastrové obrazové formáty, komprese rastrového obrazu (MPG kap. 2.5-2.7)
 • Rozptylování barev, práce s paletou (MPG kap. 4.1)
 • Promítání (MPG kap. 9)
 • Řešení viditelnosti (MPG kap. 11)
 • Metody a algoritmy stínování (MPG kap. 10.7)
 • Vržené stíny(MPG kap. 12)
 • Texturování (MPG kap. 13)
 • Modelování prostorové scény, B-rep, CSG, volume rep. (MPG kap. 6, 14.1)
 • Globální osvětlení (MPG kap. 10.1-10.6, 15.1-15.5, 15.9, 15.10)
  • Přímé a nepřímé osvětlení, efekty globálního osvětlení.
  • Radiometrické a fotometrické veličiny (tok, irradiance, radiozita, zářivost, radiance).
  • Odraz světla na povrchu, BRDF.
  • Zobrazovací rovnice - úhlová a plošná formulace.
  • Radiosita, souvislost se zobrazovací rovnicí.
  • Ray tracing, souvislost se zobrazovací rovnicí.
  • Stochastický ray tracing, plošné zdroje světla.
 • HDRI (zdroje: prezentace, MPG kap. 4.2)
  • Akvizice HDR obrázků.
  • HDR formáty pro obrázky a video.
  • HDR zorazovací zařízení.
  • HVS (Human Visual System) - adaptace, rozsah vnímané luminance, skotopické a fotopické vidění, purkňův efekt.
  • Mapování tónů.
  • Globální vs. lokální operátory mapování tónů, časově závislé operátory.
  • Reakce na silné zdroje světla - oslnění.
MPG = Žára a kol. Moderní počítačová grafika, Computer Press, 2005.
courses/a4m39apg/exam/start.txt · Last modified: 2016/07/06 17:38 by zara