Warning
This page is located in archive.

Přednášky

Přednášky budou dvojího charakteru. Část přednášek bude sloužit jako úvod do úloh, které budeme řešit na cvičení a část bude přednesena špičkovými odborníky, kteří předestřou zajímavé těžké problémy a jak je lze řešit.

Přednášky jsou v úterý 9:15-10:45, KN:E-107 (Zengrova posluchárna), plán místností

Časový plán přednášek

Pro úplnost jsou v tabulce všechny týdny semestru. Přednáškové slidy budou v mnoha případech doplněny malováním na tabuli a praktickými ukázkami. Povšimněte si, kdy budou vysvětleny úlohy, které budete řešit na cvičení. Přednášky MPI-III jsou motivační, ukazují, co je možné dokázat s pokročilou znalostí algoritmů a matematiky. Znalost z nich nebude zkoušena, není součástí hodnocení předmětu. Do 3.11. je program jasný. Termíny motivačních přednášek zatím předběžné.

Odkazované pdf dokumenty budou aktualizovány v průběhu semestru.

č.t. datum náplň Kdo
1 6.10. Krátký úvod, Představení úlohy Vězňovo dilema nekooperativní hry, kámen-nůžky-papír (první tři slidy), Úvod do Pythonu a velejemný úvod do objektů Tomáš Svoboda
2 13.10. Programování a Python II, kamen-nuzky-papir.pdf, python_essentials.pdf starší verze přednášky s podobným záběrem, použijte dle uvážení Tomáš Svoboda
3 20.10. Programování a Python III; visualizace běhu programu. Představení druhé úlohy Spam filter (slides, handouts). Tomáš Svoboda, Petr Pošík
4 27.10. Testování softwaru a unit testy (handouts). Petr Pošík
5 3.11. Čistý kód (handouts). Petr Pošík
6 10.11. MPI: Rozpoznávání reálných objektů v reálném světe v reálném čase Jiří Matas
7 17.11. Svátek
8 24.11.
9 1.12.
10 8.12.
11 15.12.
12 22.12. MP II: Page rank, aneb lineární algebra za miliardy. abstrakt Tomáš Svoboda
13 5.1. MP III: Seznam.cz: Spletitá cesta k relevantním informacím (Aplikace strojového učení a information retrieval v prostředí vyhledávače) Marek Modrý
14 12.1. Shrnutí, dosažené výsledky, diskuse nad zajímavostmi Tomáš Svoboda a tým RPH
courses/a4b99rph/prednasky/start.txt · Last modified: 2015/12/14 09:27 by svobodat