Warning
This page is located in archive.

Rozvrh na FEL Odevzdávací systém Posluchači ASS


Přednášky

Seznam všech přednášek v tomto semestru.

Průběžně zde budou jednotlivé přednášky ke stažení v pdf formátu.

Všeobecné přednášky

1. [SK] Introduction to labs - Maven, Java generics lecture.pdf
2. [MR] Introduction: Architecture of software systems, component-based and distributed architectures architektury_softwarovy_ch_syste_mu_1.pdf
3. [DS] Basic design patterns ASS2_2017.pdf

Java

1. [DS] Virtual machines, byte-code, decompiler, code protection, classloaders, reflection ASS8_2017.pdf
2. [DS] Threads, synchronization, atomic operations, non-blocking algorithms ASS5_2017.pdf
3. [DS] Class/object initialization, class loaders, reflection, data structures ASS13_2017.pdf
4. [DS] Memory management, Intelligent systems, Multi-agent systems ASS14_2017.pdf

Distributed Architectures

1. [MR] Design patterns for distributed systems ass_distributed_patterns_reactive.pptx
example code from the lecture
2. [MR] RMI - architecture, support components, remote invocation, inter-process communication ASS_MR_RMI.pdf
3. [MR] CORBA ASS_MR_CORBA.pdf
4. [MR] HTTP Protocol ASS_MR_HTTP.pdf
5. [MR] HTTP APIs: REST and SOA ASS_MR_RESTSOA.pdf 2017: ASS_MR_RESTSOA2017.pdf
6. [MR] Reliability ASS_MR_Reliability.pdf

Supplementary materials: 2012-active_object.pdf; 2012-proactor.pdf; 2012-wrapper_facade.pdf

Functional Programming

1. [JM] Functional Programming functional_programming.pdf
courses/a4b77ass/prednasky.txt · Last modified: 2017/05/25 03:29 by rehakmar