Warning
This page is located in archive.

Přednášky předmětu FLP

( domů | přednášky | cvičení | úlohy )

Funkcionální programování

Přednášky proběhnou 21.2, 28.2, 7.3, 14.3, 21.3, 28.3 a 4.4.

Logické programování

V Prologovské části kurzu používáme materiály Simply Logical.

No. Topic
8. Prolog: fakta, pravidla, dotazy, rekurze
9. Funkce a operace se seznamy
10. Prolog a logika: klauzule, Herbrandova báze, interpretace, model, rozhodnutelnost
11. Řez a negace. Mimologické operátory, aritmetika
12a. 12b. Prohledávání v Prologu.
13. Induktivní uvažování v logice (v LS 2017 nepřednášeno, nebude zkoušeno

Dvě ukázkové otázky ze zkoušky Prologu: ukazka_test_prolog.pdf

courses/a4b33flp/lectures.txt · Last modified: 2017/05/31 16:43 by zelezny