Warning
This page is located in archive.

a4b33flp -- Funkcionální a logické programování

Novinky

 • Jeden z vás ma upozornil, že v upload systéme sa nedajú stiahnuť verejné testovacie dáta. Tu sú:simulator_samples.zip
 • Termín odovzdania prvej časti seminárnej prace (simulácia robota) za maximálne 6 bodov je 10.3.2013 o polnoci. Do polnoci nasledujúceho dňa môžete získať maximálne 4 body. Potom už nezískate body žiadne, ale na úspešné vyriešenie nasledujúcej časti úlohy budete prvú časť potrebovať. Vami odovzdaný kód bude testovaný na 10 vstupoch. Za každý nesprávny výstup prichádzate o jeden bod, ale do záporu sa dostať nemôžete.

Anotace

Předmět dodá základní znalosti v oblasti programování aplikací umělé intelegence a poskytne úvod do alternativních programovacích jazyků. Symbolické a funkcionální programování bude vyučováno v programovacím jazyce Scheme (varianta Lispu) a Haskell. Logické programování bude vyučováno v programovacím jazyce Prolog, doplněné o krátký úvod do logického programováni s omezujícími podmínkami.

Podmínky zápočtu

Organizace cvičení, které je hodnoceno zvlášť z každé z obou přednášených částí. Pro každou část platí tatáž pravidla:

 • Maximální počet bodů je 25, pro udělení zápočtu je třeba získat alespoň 13 bodu.
 • V průběhu semestru studenti budou mít za úkol
  • vyřešit 3 úlohy po 6 bodech
  • napsat test, ze kterého mohou získat 7 bodů

Zkouška

Podmínky zkoušky:

 • Student má zápočet a za cvičení si přináší max 50 bodů.
 • Zkouška je písemná a skládá ze dvou částí:
  • funkcionální (SCHEME,HASKELL)
  • logické (PROLOG)
 • K úspěšnému složení zkoušky je nutné získat z každé části alespoň 50% bodů.
 • Maximální možný bodový zisk z obou částí je 50 bodů.
 • Výsledná známka (viz tabulka) se určuje ze součtu bodů ze cvičení a ze zkouškové písemky.
Součet Bodů 100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-0
Známka A B C D E F

Odkazy

Literatura

 • Brian Harvey and Matthew Wright: Simply Scheme: Introducing Computer Science, MIT Press, 1999, now available online
 • Bryan O'Sullivan, Don Stewart, and John Goerzen: Real World Haskell, Paperback: 700 pages, O'Reilly, November 2008, English, ISBN-10: 0596514980, ISBN-13: 978-0596514983 now available online
 • Peter Flach: Simply logical, John Wiley 1994, xvi + 240 pages, now available online

Učitelé

Funkcionální programování
Přednášející Cvičící
Jiří Vyskočil lisy_viliam-80x95.jpg Kollár Ivor
Jiří Vyskočil Viliam Lisý Kollár Ivor
Logické programování
Přednášející Cvičící
Olga Štěpánková Ivan Havel Radomír Černoch
Olga Štěpánková Ivan Havel Radomír Černoch
courses/a4b33flp/2013/start.txt · Last modified: 2014/02/13 09:41 (external edit)