Warning
This page is located in archive.

a4b33flp -- Funkcionální a logické programování

Novinky

28.4 se bude konat během cvičení krátký (30 min) test. Obsahem bude práce se seznamy, přirozenými čísly a řezem.

5.5: Vyhlášena semestrální úloha z Prologu.

20.5: Do úlohy bylo přidáno 8 nových (izomorfních) dvojic grafů. Můžete je použít pro ladění Vašich kódů. Pokud v nich isomorfismus nenajdete v rozumném čase, nebude to překážkou k odevzdání úlohy.

Anotace

Předmět dodá základní znalosti v oblasti programování aplikací umělé intelegence a poskytne úvod do alternativních programovacích jazyků. Symbolické a funkcionální programování bude vyučováno v programovacím jazyce Scheme (varianta Lispu) a Haskell. Logické programování bude vyučováno v programovacím jazyce Prolog, doplněné o krátký úvod do logického programováni s omezujícími podmínkami.

Podmínky zápočtu

Organizace cvičení, které je hodnoceno zvlášť z každé z obou přednášených částí. Pro každou část platí tatáž pravidla:

 • Pro udělení zápočtu je třeba získat alespoň 50% bodů.
 • V průběhu semestru studenti budou mít za úkol:
  • vyřešit 3 úlohy. Pro úspěšné vyřešení jedné úlohy je potřeba získat alespoň 6 bodů z 10. Pokud není úloha vyřešena úspěšně, body z ní se nezapočítávají. Za každou úlohu lze získat maximálně 25% bodů.
  • napsat test. Za test lze získat maximálně 25% bodů.

Zkouška

Podmínky zkoušky:

 • Student má zápočet (t.j. ze cvičení si přináší alespoň 50% bodů z funkcionální části a alespoň 50% bodů z logické části).
 • Zkouška je písemná a skládá ze dvou částí:
  • funkcionální (SCHEME,HASKELL)
  • logické (PROLOG)
 • K úspěšnému složení zkoušky je nutné získat z každé části alespoň 50% bodů.
 • Výsledná známka (viz tabulka) se určuje celkovým bodovým ziskem, přičemž váha ze cvičení je 50% a váha ze zkouškové písemky je také 50%.
Bodový zisk v % 100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-0
Známka A B C D E F

Odkazy

Literatura

 • Brian Harvey and Matthew Wright: Simply Scheme: Introducing Computer Science, MIT Press, 1999, now available online
 • Bryan O'Sullivan, Don Stewart, and John Goerzen: Real World Haskell, Paperback: 700 pages, O'Reilly, November 2008, English, ISBN-10: 0596514980, ISBN-13: 978-0596514983 now available online
 • Peter Flach: Simply logical, John Wiley 1994, xvi + 240 pages, now available online

Učitelé

Funkcionální programování
Přednášející Cvičící
Jiří Vyskočil jjakubuv.jpg
Jiří Vyskočil Jan Jakubův
Logické programování
Přednášející Cvičící
Filip Železný Radomír Černoch Gustav Šourek
Filip Železný Radomír Černoch Gustav Šourek
courses/a4b33flp/2015/start.txt · Last modified: 2016/03/01 02:15 by vyskoji1