Warning
This page is located in archive.

Archiv FLP 2011: Funkcionální a logické programování

Anotace

Předmět dodá základní znalosti v oblasti programování aplikací umělé intelegence a poskytne úvod do alternativních programovacích jazyků. Symbolické a funkcionální programování bude vyučováno v programovacím jazyce Scheme (varianta Lispu) a Haskell. Logické programování bude vyučováno v programovacím jazyce Prolog, doplněné o krátký úvod do logického programováni s omezujícími podmínkami.

Podmínky zápočtu

Organizace cvičení, které je hodnoceno zvlášť z každé z obou přednášených částí. Pro každou část platí tatáž pravidla:

 • Maximální počet bodů je 25, pro udělení zápočtu je třeba získat alespoň 13 bodu.
 • V průběhu semestru studenti budou mít za úkol
  • vyřešit 3 úlohy po 6 bodech
  • napsat test, ze kterého mohou získat 7 bodů

Zkouška

Podmínky zkoušky:

 • Student má zápočet a za cvičení si přináší max 50 bodů.
 • Student získá minimálně 25 bodů za zkouškovou písemku, pro niž je plny počet bodů 50.
 • Známka se určuje ze součtu bodů ze cvičení a ze zkouškové písemky.

Odkazy

Literatura

 • Brian Harvey and Matthew Wright: Simply Scheme: Introducing Computer Science, MIT Press, 1999, now available online
 • Peter Flach: Simply logical, John Wiley 1994, xvi + 240 pages, now available online

Učitelé


Přednášející
Jiří Vyskočil
Jiří Vyskočil


Cvičící
lisy.jpg
Viliam Lisý
courses/a4b33flp/2011/start.txt · Last modified: 2016/03/01 01:37 by vyskoji1