Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Praktická robotika (zima 2017/18)

Organizace cvičení

 • Na začátku semestru budou studenti rozděleni do dvoučlenných skupin.
 • Každá skupina bude implementovat klienta systému Player, který bude realizovat úlohu explorace neznámého prostředí (viz zadání).
 • Jednotlivé podsystémy realizovaného klienta budou studenti zkoušet nejprve na simulátoru Morse a poté na reálných robotech v systému SyRoTek.
 • Další informace k jednotlivým cvičením budou na stránkách systému SyRoTek.
 • V závěru semestru proběhne soutěž klientů jednotlivých skupin ve formě každý s každým.

Zápočet bude udělen na základě následujících kritérií:

 • Chování robotu při závěrečném předvedení cvičícím.
 • ústní prezentace funkčního algoritmu klienta cvičícímu,
 • znalost předloženého kódu klienta
 • vyplněné předpřipravené formuláře, které dodá cvičící ke každému tématu.
 • K získání zápočtu je nutná pravidelná účast studenta na cvičení (povoleny jsou dvě absence).
 • Hodnocení ze cvičení jedinou součástí celkového hodnocení studenta (známky z předmětu).

Zpět na stránky předmětu.

courses/a0m33par/cviceni.txt · Last modified: 2017/10/03 06:04 by kulich