Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Definice úlohy

Mějme robot pohybující se v neznámém prostředí s překážkami (viz obrázek). Napište klientskou aplikaci pro systém Player, která naviguje robot za vytvoření mapy prostředí. K dispozici je základní kostra aplikace spolu s podpůrnými knihovnami.

Rozhraní robotu

  • position2d:0 - pro řízení robotu a informace o poloze z odometrie
  • position2d:1 - pro řízení robotu driverem snd
  • position2d:2 - přesná poloha z lokalizačního systému
  • laser:0 - data z hokuyo laseru

Výstup programu

Výstupem jízdy robotu bude soubor s mapou prostředí.

Zpět na stránky předmětu.

courses/a0m33par/zadani.txt · Last modified: 2016/09/30 08:21 by kulich