Warning
This page is located in archive.

Přivítání v ak. roce 2017/2018

Milé studentky, vážení studenti,

vítám vás na stránkách předmětu Programování v Javě pro kombinované studium. Na těchto stránkách máte veškerou pedagogickou dokumentaci k předmětu, podklady z přednášek včetně projektů v NetBeans, návody na cvičení, ale i způsob a pravidla hodnocení tohoto předmětu. Předmět je zakončen zkouškou, ale klasifikace je, jak jistě víte z předchozího studia, z velké části determinována vaší prací na cvičeních, tedy bodovým ziskem ze cvičení.

Ivan Jelínek, přednášející

courses/a0b36pri/news/privitani_v_ak._roce_2016/2017.txt · Last modified: 2017/12/18 09:39 by jelinek