Warning
This page is located in archive.

Literatura, software

Literatura

Základním učebním materiálem jsou materiály poskytnuté přednášejícím příslušné paralelky, hlavně slidy přednášek a řešené příklady. Vše k nalezení v materiálech přednášejících, viz. výše.

Dalším studijním materiálem budou Vaše poznámky z přednášek a cvičení.

Příručky jazyka Java:

 • Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2008
 • Virius, M.: Java pro zelenáče, Neocortex, 2001
 • Keogh, J.:Java bez předchozích znalostí, Computer Press, 2005
 • Troníček, Z.: Programovaci jazyk Java, 2007

Další učebnice jazyka Java - publikace v češtině:

 • Eckel, B.: Myslíme v jazyku Java, Grada, 2000, I + II
 • Chapman, S., J.: Začínáme programovat v jazyce JAVA, Computer Press, 2001
 • Pitner, T.: Java, začínáme programovat, Grada, 2002
 • Hawlitzek F.: Java 2, příručka programátora, Grada, 2000
 • Schildt, H.: Java 2, Příručka programátora, Softpress, 2001
 • Herout, P.: JAVA, grafické uživatelské prostředí a čeština, Kopp, 2001

Příručky jazyka C:

 • Herout, P.: Učebnice jazyka C. III. vyd. Kopp, Č.Budějovice, 1998.

ISBN: 80-85824-21-9

 • Kernighan, B.W.-Ritchie, D.M.: Programovací jazyk C. Computer Press,

Brno, 2006. ISBN: 80-251-0897-X

 • Herout, P.: Učebnice jazyka C – 2 díl, Kopp, Č.Budějovice, 2002.

ISBN: 80-85828-50-2

Software

NetBeans a Java NetBeans Java

Popis instalace viz. cvičení 2 (zde)

courses/a0b36pri/literature/start.txt · Last modified: 2015/01/16 21:04 (external edit)