Warning
This page is located in archive.

Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2015/2016. Podklady se skládají z promítaných slidů, které jsou také k dispozici ve zkrácených verzích šetřnějších k případnému tisku, bez přechodů mezi snímky a ve formátu čtyři snímky na stránku.

Poklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Harmonogram přednášek

S ohledem na začátek semestru ve čtvrtek 1.10.2015 a svátky je předpokládaný harmonogram přednášek navržen tak, aby byly v daném kalendářním týdnu obě přednášky ve středu a čtvrtek pokud možno na stejné téma.

Týden Středa (místnost T2:D3-309) Čtvrtek (místnost KN:E-107)
40 Není 01.10. - Seminář používání počítačové učebny
41 07.10. - 01 - Základní pojmy 08.10. - 01 - Základní pojmy
42 14.10. - 02 - Výrazy, operátory, řídíci struktury 15.10. - 02 - Výrazy, operátory, řídíci struktury
43 21.10. - 03 - Řetězce a řídící struktury 22.10. - 03 - Řetězce a řídící struktury
44 28.10. - státní svátek 29.10. - Diskuse nad implementačním testem + praktická ukázka ladění programu
45 04.11. - 04 - Základní typy, funkce a procedury 05.11. - 04 - Základní typy, funkce a procedury
46 11.11. - 05 - Funkce a procedury 12.11. - 05 - Funkce a procedury
47 18.11. - 06 - Rekurze 19.11. - 06 - Rekurze
48 25.11. - 07 - Objektově orientované programování 26.11. - 07 - Objektově orientované programování (Přednáška v místnosti KN:A-221)
49 02.12. - 08 - Objektově orientované programování 03.12. - 08 - Objektově orientované programování
50 09.12. - 09 - Objektově orientované programování 10.12. - 09 - Objektově orientované programování
51 16.12. - 10 - Spojové struktury 17.12. - 10 - Spojové struktury
52 Zimní prázdniny Zimní prázdniny
01 06.01. - 11 - Abstraktní datový typ 07.01. - 11 - Abstraktní datový typ
02 11.01. - Náhrada středy v pondělí - Diskuse nad implementační testem Přednáška JetBrains - team IntelliJ IDEA "Life is short - code fast" Přednáška mimo řádně na Karlově náměstí - místnost KN:E-107
02 13.01. - 12 - Soubory 14.01. - 12 - Soubory

Úvodní přednáška

1.10. (čt)

Seznámení se s vypočetními prostředky počítačových učeben. Uživatelské rozhraní a základní konfigurace počítačů.

Lec 01 - Základní pojmy

7.10. (st) a 8.10 (čt)

Organizace předmětu; výpočty a výpočetní prostředky; program a programovací jazyk; syntaxe a sémantika; programovací jazyk Java a základní datové typy.

2. Výrazy, operátory a řídicí struktury

14.10. (st) a 15.10 (čt)

Číselné typy, výrazy, přiřazení a operátory; výstup programu a matematické funkce; algoritmus a jeho popis; přehled řídicích struktur, složený příkaz; větvení if, cykly while a for

3. Řetězce a řídicí struktury

21.10. (st) a 22.10 (čt)

Reprezentace znaku, textových řetězec a vstup programu; řídicí struktury větvení a cykly.

4. Reprezentace základních typů, pole, funkce a procedury

4.11. (st) a 5.11. (čt)

Základní typy a reprezentace dat v počítači, typové konverze, pole, funkce a procedury.

5. Funkce a procedury

11.11. (st) a 12.11. (čt)

Funkce, jejich jména a předání návratové hodnoty příkazem return; lokální proměnné a alokace paměti; cykly a řízení průchodu cyklu, příkazy break a continue; příklady dekompozice problému a jeho řešení.

6. Rekurze

18.11. (st) a 19.11. (čt)

Rekurze a rekurzivní algoritmy; příklady rekurzivních algoritmů; peprezentace množiny polem; příklad rekurze v řazení.

7. Objektově orientované programování

25.11. (st) a 26.11. (čt)

Úvod do objektově orientovaného modelování (analýzy a návrhu); objektově orientované programování (OOP); struktura objetu a zapouzdření; vztahy mezi objekty: agregace, dědičnost, polymorfismus; OOP v Javě: metody a datové položky třídy a instance, řízení přístupu k položkám, konstruktor třídy.

8. Objektově orientované programování

2.12. (st) a 3.12. (čt)

Třídy a objekty, metoda main, objekty základních typů, immutable objekty, dědičnost a hierarchie tříd; příklad geometrických objektů, jednoduchých operací s nimi a jejich vykreslení.

9. Objektově orientované programování

9.12. (st) a 10.12. (čt)

Dědičnost, kompozice, balíky a organizace tříd; kompilace a spuštění třídy v balíku; Příklad geometrických objektů a jejich vykreslení (jednoduchý kontejner).

10. Spojové struktury

16.12. (st) a 17.12. (čt)

Lineární spojové struktury - spojové seznamy a stromy: jednosměrný spojový seznam (operace vkládání a odebírání prvku, průchod seznamem, vyhledávání prvku v seznamu); kruhový jednosměrný spojový seznam; obousměrný spojový seznam; kruhový obousměrný spojový seznam.

11. Abstraktní datový typ

6.1. (st) a 7.1. (čt)

Nelineární spojové struktury: stromy a binární strom. Abstraktní datový typ (ADT), datové struktury a jejich popis. Abstraktní datové typy zásobník a fronta a příklady a jejich implementací.

12. Soubory

13.1. (st) a 14.1. (čt)

Soubory a přístup k souborům; textový a binární soubory; práce se soubory v Javě; ošetření chyb mechanismem výjimek

courses/a0b36pr1/lectures/start.txt · Last modified: 2016/02/24 17:25 by faiglj