Warning
This page is located in archive.

Aktuality

10. 1. 2016 - Zápočty v KOSu a náhledy opravených písemek

Na začátku první části Pokynů a požadavků ke zkoušce jsem doplnila, že můžete jít na zkoušku, jen když budete mít včas v KOSu zapsaný zápočet, a v jejím závěru, jak je to s náhledy opravených písemek.

5. 1. 2016 - Formulace úloh s hledáním neurčitého integrálu

Ve vzorových zadáních zkouškové písemky jsem na první straně upravila formulaci příkladu na hledání neurčitého integrálu. Místo původního “Vypočtěte” tam nyní je “Najděte na maximálních intervalech”. Takto budou příklady tohoto typu formulovány i u zkoušky. Má vám to připomenout, že k řešení patří i uvedení intervalu (intervalů).

4. 1. 2016 - Zkouškové termíny

Můžete se v KOSu zapisovat na zkouškové termíny (někde až po získání zápočtu a jeho zapsání do KOSu). U termínů v druhé polovině zkouškového období, až se naplní, ještě zvýším kapacitu. Kapacitu mírně zvýším i u termínů 18. a 19. ledna, pokud se zaplní oba.

Zatím se můžete přihlašovat na všechny vypsané termíny. Od začátku zkouškového období ale bude většina termínů v druhé polovině zkouškového období zablokována jen na opravy. Tedy, i pokud chcete jít na zkoušku z analýzy až v únoru, zapište se na termín už nyní. Později se vám to už nemusí podařit.

Časem vypíšu termíny s nulovou kapacitou, které budou mít v poznámce uvedeno “ústní”. Nepůjde o další termíny, budu si tím jen blokovat učebnu na seznámení s výsledky písemky a na ústní zkoušky.

4. 1. 2016 - Pokyny a požadavky ke zkoušce

Na stránce Pokyny a požadavky ke zkoušce najdete podrobné informace o zkouškách. Určitě si je přečtěte. U zkoušky (a při přihlašování ke zkoušce) se jimi musíte řídit. Nezapomeňte se podívat v části Přihlašování ke zkoušce, jak a kdy se můžete odhlásit a omluvit ze zkoušky.

12. 10. 2015 - Přesun přednášky KME z pátku 30. 10. na pátek 23. 10.

Z důvodu konání imatrikulace bude přednáška KME přesunuta z pátku 30.9. na pátek 23.10. Přednáška bude od 12:45 v posluchárně 309. Kdybyste v tomto termínu přijít nemohli, můžete místo toho přijít na přednášku v pondělí 26.11. od 12:45 v posluchárně 256, kterou mám pro program EEM. Měla bych tam probírat skoro totéž, co na přesunuté přednášce.

22. 9. 2015 - Materiály k opakování středoškolské matematiky

Na stránce Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku oborů KME a EEM se dovíte, co byste měli znát z matematiky ze střední školy. Tyto znalosti jsou potřebné k tomu, abyste bez problémů mohli zvládnout látku matematických předmětů prvního semestru. Pokud máte v některé oblasti mezery, najdete na uvedené stránce stručný výklad teorie a příklady k procvičování.

22. 9. 2015 - Úvodní informace pro studenty

Na této stránce budete nacházet informace týkající se výuky předmětu Základy matematické analýzy. Například v části Semestr / Přednášky máte odkaz na stránku s materiály k přednáškám, ve kterých najdete všechno, co nepíšu na tabuli, ale promítám. Nebudete proto muset “blány” na přednášce opisovat a budete se moci více soustředit na výklad. Dále se vám určitě bude u zkoušky hodit, když si budete pravidelně řešit domácí cvičení, která najdete ke každému tématu v části Semestr / Cvičení. V závěru semestru vám sem také budu dávat aktuální informace týkající se zkoušek. Doporučuji vám, abyste průběžně sledovali, co se tu objeví nového.

Přeji Vám hodně úspěchů ve studiu. Veronika Sobotíková

courses/a0b01ma1/aktuality/start.txt · Last modified: 2016/08/11 11:10 by cajthvac