Warning
This page is located in archive.

Cvičení

* cvičební paralelka 203

  • středa 14:30 - 16:00 v učebně T2:A4-204 (Technická 2 - 2. patro) – jen v sudé týdny
  • čtvrtek 14:30 - 16:00 v učebně T2:C2-83 (Technická 2 - přízemí, až v části za studovnou) – každý týden

* cvičební paralelka 204

  • středa 12:45 - 14:15 v učebně T2:A4-202a (Technická 2 - 2. patro) – jen v sudé týdny
  • čtvrtek 12:45 - 14:15 v učebně T2:A4-202b (Technická 2 - 2. patro) – každý týden

Test z derivování pro zápočet

Jak umíte derivovat, budu kontrolovat testem. Test bude obsahovat derivace čtyř jednoduchých funkcí (vzorová zadání najdete dále). Zápočet dostane jen ten, kdo bude mít v derivacích nejvýše dvě nepodstatné chyby. Test se bude psát na stejném cvičení jako test na limity (tj. asi na 9. nebo 10. cvičení - včas upřesním). Kdo napoprvé neuspěje, bude si moci napsat opravu při testu na integrály (tj. asi na 15. nebo 16. cvičení - opět včas upřesním), případně ještě jednu na zápočtovém cvičení. Tomu, kdo neuspěje ani při druhé opravě, ale zderivuje při ní alespoň dvě z funkcí zcela bezchybně, povolím ještě jednu opravu v prvním týdnu zkouškového období.

Vzorová zadání testu na derivování: pdf.

Doporučuji vám, abyste si zkusili funkce ze vzorových testů zderivovat a porovnali svou derivaci s derivací ve výsledku. Když zjistíte, že jste derivovali špatně (tedy ani po úpravě výrazů ve vašich a vzorových derivacích nedojdete k témuž), pořádně si projděte vzorový výsledek a rozmyslete si, jak se k němu došlo. Pak si zkuste ty samé funkce zderivovat znovu. Pokud ani tentokrát nebudete mít derivace určené správně, opakujte uvedený postup tolikrát, kolikrát bude potřeba. Podstatným krokem v tomto postupu je zamyšlení se nad tím, proč vzorové derivace vypadají tak, jak vypadají. Připravte se na to, že u zkoušky budete muset umět derivovat i o dost složitější funkce.

Domácí cvičení:

Ke každému tématu přednášky zde najdete domácí cvičení. Vždy máte nejdříve uvedena všechna zadání, za nimi pak následují výsledky. U výsledků jsou většinou uvedeny i mezivýsledky.

Při přepisování do elektronické podoby se snadno udělá chyba. Když si budete myslet, že jste nějakou našli, napište mi určitě na sobotik_zavinac_fel.cvut.cz. Buď chybu opravím, nebo Vám vysvětlím, proč o chybu nejde. Seznam případných oprav a úprav najdete za tabulkou s domácími cvičeními.

Domácí cvičení

1. domácí cvičení opakování pdf
2. domácí cvičení reálná čísla, vlastnosti funkcí pdf
3. domácí cvičení limity funkcí a posloupností pdf
4. domácí cvičení limity funkcí a posloupností pdf
5. domácí cvičení derivace funkcí pdf
6. domácí cvičení l'Hospitalovo pravidlo, Taylorův polynom, Lagrangeova věta o střední hodnotě pdf
7. domácí cvičení průběh funkce pdf
8. domácí cvičení primitivní funkce pdf
9. domácí cvičení integrace racionálních funkcí pdf
10. domácí cvičení substituce vedoucí na integraci racionální funkce pdf
11. domácí cvičení Riemannův integrál pdf
12. domácí cvičení nevlastní integrál, aplikace určitého integrálu pdf
13. domácí cvičení Laplaceova transformace pdf
14. domácí cvičení Laplaceova transformace pdf

Řešení domácích cvičení 13 a 14 jako obrázky (číslování v “obrázkových” řešeních je jiné než v zadáních) část 1 (gif), část 2 (gif), část 3 (gif), část 4 (gif), část 5 (jpg), část 6 (jpg),

Aktuální příklady k procvičování

po cvičení 1. 10. 2015 1/1), 1/2), 1/3) (nakreslete si obrázky, nejdříve to ale zkuste bez nich), 1/4), 1/5) 2/1) (viz str. [P3] v materiálech k přednáškám), 2/2), 2/3)
po cvičení 8. 10. 2015 1/8) 2/4) - 2/7)
po cvičeních 14. a 15. 10. 2015 1/6), 1/7) 2/8) - 2/12) (částečně příprava na příští cvičení) 3/1), 3/3), 3/5) 4/1,b+c), 4/2), !!!-4/4)-!!!
po cvičení 29. 10. 2015 3/2), 3/4) 4/1,a), 4/3), 4/5), 4/6), 4/8,a+b) příprava na příští cvičení: 4/7), 4/8,c)
po cvičení 5. 11. 2015 5/4) 6/1,a-c), 6/2,a,b,d), část 6/3) příprava na příští cvičení: 5/1), 5/2), 5/5)
po cvičeních 11. a 12. 11. 2015 5/3) 6/1,d-f), 6/2c), 6/3), 6/5) (viz návod u výsledků) 8/1) příprava na příští cvičení: 6/4)
po cvičení 19. 11. 2015 6/4) 7/1) - 7/3)
po cvičeních 25. a 26. 11. 2015 7/4) - 7/6) 8/2) - 8/6)
po cvičení 3. 12. 2015 9/1) - 9/4)
po cvičeních 9. a 10. 12. 2015 10/2) - 10/6), 10/8) 11/1), 11/4), 11/5), 11/6,b,c)
po cvičení 17. 12. 2015 10/1), 10/7), 10/9), dobrovolně 10/10) 11/2) - 11/3), 11/6,a) 12/7) - 12/8), podle přednášky: 12/9) (viz Příklad 10.6, s využitím výsledků Příkladů 10.4 a 10.5)
po cvičeních 7. a 11. 1. 2016 a přednášce 12. 1. 2016 12/1) - 12/6), 12/10) - 12/11) - příklady typů 12/9) - 12/13) budou probírány jen na přednášce 13/1) - 13/5)
po cvičeních 13. a 14. 1. 2016 a přednášce 15. 1. 2016 12/12), 12/13) 13/6) - 13/7) 14/1) - 14/7)

Opravy a úpravy

13. 11. 2015 V úloze 6/2,c) jsem přepsala limitu na limitu zprava.
18. 11. 2015 V řešení úlohy 12/9,c) jsem opravila překlep v dolní mezi integrálu. Dolní mez byla 5, správně je 1.
courses/a0b01ma1/cviceni/start.txt · Last modified: 2016/08/11 16:35 by cajthvac