Warning
This page is located in archive.

Elektronické přístroje v lékařství

Bibtex entry :

@book { ROZ06,
    author = { Rozman, J. et.al },
    title = { Elektronické přístroje v lékařství },
    publisher = { Academia, Praha },
    year = { 2006 },
}

bib.txt · Last modified: 2018/01/27 14:11 (external edit)