Warning
This page is located in archive.

Lékařská diagnostické přístroje - učební texty

Bibtex entry :

@book { PEN04,
    author = { Penhaker, M. },
    title = { Lékařská diagnostické přístroje - učební texty },
    publisher = { VŠB - TU Ostrava, Ostrava },
    year = { 2004 },
}

bib.txt · Last modified: 2018/01/27 14:11 (external edit)