Warning
This page is located in archive.

XP17PEM -- Pokročilý elektromagnetismus

Předmět studenta seznámí s pokročilejšími partiemi klasické teorie elektromagnetického pole. Sem patří zejména: Elektrický a magnetický vektorový potenciál; Princip reciprocity, duality a ekvivalence; Greenova funkce; Multipólový rozvoj; Úloha o rozptylu a charakteristické módy; Homogenizace a Blochův teorém; Syntéza a topologická optimalizace.

Znalosti z předmětu jsou základem pro vědeckou práci v řadě oblastí aplikovaného elektromagnetismu, jako je návrh antén a mikrovlnná technika.

Organizace předmětu:
Předmět je předepsán v rozsahu dvou hodin přednášek a dvou hodin domácí práce týdně. K domácí práci budou studentům zadány příklady k samostatnému řešení, které se týkají přednášené látky. Vyřešení příkladů je nutnou podmínkou pro absolvování předmětu.

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Známka je určena jako výborně pokud student odevzdá zcela vyřešené domácí úlohy a předvede odpovídající teoretické znalosti. Známka neprospěl je udělena, pokud student nevyřešil všechny domácí úlohy nebo pokud prokázal zásadní teoretickou neznalost.

Domácí práce:

Literatura:
(doporučené, anglicky)
Robinson, F. N. H.: Macroscopic electromagnetism, Pergamon Press, New York 1973.
Harrington, R. F.: Time-Harmonic Electromagnetic Fields, John Wiley and Sons, Inc., New York, 2001.
Jackson, J. D.: Classical Electrodynamics, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1998.
Balanis, C. A.: Advanced Engineering Electromagnetics, 2nd ed., John Wiley and Sons, New York, 2012.
Zangwill, A.: Modern Electrodynamics, Cambridge University Press, New York, 2012.
Van Bladel, J., Electromagnetic Fields, John Wiley & Sons, 2nd ed., 2007.
Bohren, C. F., Huffman, D. R.: Absorption and Scattering of Light by Small Particles, John Wiley and Sons, New York, 1998.
Kristensson, G.: Scattering of Electromagnetic Waves by Obstacles, Scitech Publishing, 2016.

Další odkazy:

Kontakt na vyučující:

Garant předmětu / Vyučující : doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. T2: B2-634 lukas.jelinek@fel.cvut.cz
courses/xp17pem/start.txt · Last modified: 2024/02/01 13:06 by jelinel1