Warning
This page is located in archive.

Magistr


Rozvrh denně dopoledne 9.00 - 11.45, odpoledne 12.30 - 14.30, 14.45 - 16.00.
Úpravy možné po dohodě s lektorem.

Učebna E-126 v areálu FEL ČVUT na Karlově náměstí.


Pondělí 12.9. dopoledne

Vede a na praktikách asistuje: Marko Berezovský

Úlohy neřešitelné, úlohy pomalejší než exponenciální, NP-uplné problémy

Velká čísla, rostoucí rychleji než exponenciálně

.
Úloha 5 z 2010 International Mathematical Olympiad (https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/2010_IMO_Problems)


 Máme 6 přihrádek, v každé je nějaký počet korun. Za vstup do hry platíme 100 korun. 
 Můžeme udělat libovolný počet tahů a potom si odnést všechny koruny ze všech přihrádek.
 Jeden tah vypadá takto:
   Z některé přihládky (s indexem J) vyjmeme korunu a vrátíme kasinu, 
   potom určíme, kterou variantu, A nebo B, provede kasino:
    A. kasino přidá do pravé sousední přihrádky (s indexem J+1) dvě koruny.
    B. kasino prohodí (swap) obsah dvou sousedních přihrádek vpravo (s indexy J+1, J+2). 
    (Indexy musí být vždy validní) 
. 
. Příklad varianty A, před a po:
. |__2__| |__0__| |__5__| |__4__| |__7__| |__1__|  // vyjmeme 1 korunu z 3. přihrádky
.
. |__2__| |__0__| |__4__| |__6__| |__7__| |__1__|  // ve 4. přihrádce přibydou 2 koruny
. 
. Příklad varianty B, před a po:
. |__2__| |__0__| |__4__| |__6__| |__7__| |__1__|  // vyjmeme 1 korunu z 1. přihrádky
.  
. |__1__| |__4__| |__0__| |__6__| |__7__| |__1__|  // obsah 2. a 3. přihrádky je prohozen
.
.
Otázka
======
  Vstupní konfigurace je (nepříliš slibně vypadající)
.
.         |__1__| |__1__| |__1__| |__1__| |__1__| |__1__|
.
  Již jsme 100 Kč zaplatili a jsme ve hře. Kolik maximálně můžeme vyhrát zpět??
. 
----------------------------------------------------------------------------------------
(Viz také: Po-Shen Loh, Math Encounters - Massive Numbers:  https://www.youtube.com/watch?v=YdpFPHFE60w )

Neexistuje algoritmus řešení

Neformálně:

 ____________________________________________________________________________________________

Pondělí 12.9. odpoledne

Vede/vedou a na praktikách asistuje/í: Marko Berezovský

TSP, vrcholové pokrytí, 3-obarvení

Grafové problémy

rekapitulace

Složitost cest v grafech

Agentura pořádá několik akcí v daném obbdobí. Každá akce začíná ráno určitého dne
a končí odpoledne buď ve stejném dni nebo v některém dalším dni.
Každá akce probíhá v jedné místnosti, žádné dvě akce se nesmí odehrávat ani částečně ve stejné místnosti.
Určete minimální potřebný počet místností.
.
Na vstupu je na prvním řádku počet akcí a na dalších řádcích dvojice čísel představující
pořadové číslo prvního a posledního dne jedné akce.
. Např.
 9
 6 6
 1 5
 5 8
 10 10
 1 3
 7 8
 8 10
 11 13
 8 9
 Bude zapotřebí 4 místností.
 

Řešte úlohu pro další data: set1, set2, set3.

Úlohy

( Example Knapsack 0/1 calculator)

 ____________________________________________________________________________________________

Úterý 13.9. dopoledne a odpoledne

Vede a na praktikách asistuje: Marko Berezovský

Diskrétní a rychlá Fourierova transformace (DFT a FFT)

Valla, Mareš: Průvodce labyrintem algoritmů Přehledné základy DFT a FFT v kapitole 17.

komplexní kalkulátor
komplexní kalkulátor
DFT kalkulátor
DFT kalkulátor

Úlohy

POLYMUL - Polynomial Multiplication
MUL - Fast Multiplication

 ____________________________________________________________________________________________

Středa 14.9. dopoledne

Vede/vedou a na praktikách asistuje/í: Petr Ryšavý

Slidy: 20230920_kmp_ahocorasick.pdf

Hledání v textu, algoritmy KMP, Aho-Corasickové

Středa 14.9. odpoledne

Vede a na praktikách asistuje: Marko Berezovský

Pokročilejší haldy

 ____________________________________________________________________________________________
courses/laso2023/magistr.txt · Last modified: 2023/09/19 18:25 by berezovs