Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B4B38PSI – Počítačové sítě

Stránka obsahuje informace pro učitele předmětu B4B38PSIA a jeho mutací.

Studenti naleznou veškeré informace na moodle.

courses/b4b38psia/start.txt · Last modified: 2020/03/19 18:22 by sobotja2