Warning
This page is located in archive.

B6B33EAR -- Enterprise architektury

Předmět je určen pro studenty se zájmem o návrh a implementaci složitých informačních systémů, kteří mají dobrou znalost programovacího jazyka Java a zkušenosti s návrhem jednoduchých javovských aplikací.

Předmět poskytne přehled architektur enterprise informačních systémů s důrazem na technologie Spring, JPA a REST webové služby. Studenti se seznámí s nejběžnějšími enterprise architekturami a příslušnými návrhovými vzory. Důraz bude kladen zejména na principy inversion of control a dependency injection. Studenti ve dvojicích vypracují samostatnou semestrální úlohu, jejímž cílem bude vyvinutí jednoduché enterprise aplikace.

Základní informace

 • Přednášející:
  • Petr Aubrecht (PA) - aubrecht (zavináč) asoftware (tečka) cz
  • Martin Ledvinka (ML) - martin (tečka) ledvinka (zavináč) fel (tečka) cvut (tečka) cz
 • Cvičící:
  • Jana Ahmad (JA) - ahmadjan (zavináč) fel (tečka) cvut (tečka) cz
  • Petr Aubrecht
  • Bogdan Kostov (BK) - kostobog (zavináč) fel (tečka) cvut (tečka) cz
  • Martin Ledvinka
  • Lama Saeeda (LS) - saeedla1 (zavináč) fel (tečka) cvut (tečka) cz

Informace o vyučujících https://kbss.felk.cvut.cz/web/kbss/people

 • Přednášky se konají každou středu 9.15-10.45 na Karlově náměstí v místnosti KN:E-107 .
 • Cvičení se konají každou středu na Karlově náměstí, a to:
  • od 11.00 v místnosti E-328
  • od 12.45 v místnosti E-328
  • od 16.15 v místnostech E-307 a E-328 (obě cvičení jsou vedena v angličtině)
  • od 18.00 v místnosti E-328

Odkazy

courses/bd6b36ear/start.txt · Last modified: 2019/09/25 08:05 by ledvima1