Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:laso2019:novacek [2019/09/18 08:28]
rysavpe1 [Úterý 17.9. odpoledne]
courses:laso2019:novacek [2019/09/18 11:04]
rysavpe1 [Středa 18.9. dopoledne]
Line 138: Line 138:
    - Naimplementujte //Median Maintenance//,​ o kterém jsme mluvili na přednášce. Jako vstup můžete použít čísla ze souboru ''​seq.txt'',​ operace ''​remove''​ ignorujte.    - Naimplementujte //Median Maintenance//,​ o kterém jsme mluvili na přednášce. Jako vstup můžete použít čísla ze souboru ''​seq.txt'',​ operace ''​remove''​ ignorujte.
    - Naimplementuje sami haldu. Zkuste dodržet kostru z {{:​courses:​laso2017:​20170919_heap.zip|20170919_heap.zip}}. Zkuste poté použít vaší implementaci v předchozích úkolech a zkontrolujte,​ že dává stejné výsledky.    - Naimplementuje sami haldu. Zkuste dodržet kostru z {{:​courses:​laso2017:​20170919_heap.zip|20170919_heap.zip}}. Zkuste poté použít vaší implementaci v předchozích úkolech a zkontrolujte,​ že dává stejné výsledky.
-   - Zkontrolujte {{:​courses:​laso2017:​20170919_solutions.zip | výsledky}}. Můžete se podívat také na implementaci.+   - Zkontrolujte {{:​courses:​laso2017:​20170919_solutions.zip | výsledky}}. Můžete se podívat také na implementaci. Kódy z roku 2019 v Pythonu jsou k dispozici {{:​courses:​laso2019:​20190917solutions_python.zip | zde}}.
  
 **Další úlohy:** **Další úlohy:**
Line 164: Line 164:
 **Slidy:** {{:​courses:​laso2019:​20190918_Dijkstra.pdf| ​ Dijkstrův algoritmus }} **Slidy:** {{:​courses:​laso2019:​20190918_Dijkstra.pdf| ​ Dijkstrův algoritmus }}
  
-**Data pro testování Dijkstry:** {{:​courses:​laso2016:​graphWeighted.txt | txt}}, {{:​courses:​laso2016:​result.txt | výsledek}},​ {{:​courses:​laso2018:​20180926_solutions.zip | implementace}}+**Data pro testování Dijkstry:** {{:​courses:​laso2016:​graphWeighted.txt | txt}}, {{:​courses:​laso2016:​result.txt | výsledek ​(jako pro neorientovaný graf)}}, {{:​courses:​laso2018:​20180926_solutions.zip | implementace}}
  
  
courses/laso2019/novacek.txt · Last modified: 2019/09/19 08:38 by rysavpe1