Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

b3b33lar -- Laboratoře robotiky

Vyučující: Pavel Krsek

Popis na stránkách fakulty B3B33LAR.

Stánka cvičení B3B33LAR

Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickou robotikou formou samostatného řešení konkrétní úlohy. Studenti pracují v laboratořích ve 3 až 4 členných skupinách. Každá skupina studentů řeší během semestru společně jednu praktickou úlohu z oblasti robotiky. Úlohy jsou navrženy tak, aby se studenti seznámili s robotikou a zároveň využili znalosti získané v základních předmětech (např. matematika, fyzika, elektronika, vývoj software). Nedílnou součástí řešení úlohy je příprava odpovídající dokumentace. Práce ve skupině také vyžaduje spolupráci a komunikaci v týmu.

Organizace výuky

Tento předmět nemá žádné přednášky, ale pouze cvičení. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Informace k organizaci cvičení a zadání úlohy jsou na stránkách věnovaných cvičení B3B33LAR.

Hodnocení studenta v předmětu

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je získání alespoň 50 bodů ze 100. Známkování je rozděleno rovnoměrně:

  • E 50-59.9
  • D 60-69.9
  • C 70-79.9
  • B 80-89.9
  • A 90-100

Programové řešení a splnění zadaného zadaného úkolu je hodnoceno maximálně 80 body. Maximálně 20 bodů lze získat za technickou zprávu popisující řešení a dokumentující funkčnost tohoto řešení. Detaily bodového hodnocení jsou popsány v sekci cvičení.

courses/b3b33lar/start.txt · Last modified: 2018/02/20 12:04 by krsek