Warning
This page is located in archive.

Letní Algoritmické Soustředění LASO 2018


Dotazy pište na adresu Marko Berezovský

REGISTRACE

DATUM a MÍSTO

Pondělí 24.9. – středa 26.9.

Místo konání: Karlovo náměstí 13., areál FEL ČVUT budova E.

Termíny a místa zahájení v jednotlivých sekcích:
Nováček 24.9., 9:00, ucebna KN:E-126
Bakalář 24.9., 12:30, ucebna KN:E-230
Magistr 24.9., 9:00, ucebna KN:E-327

Sekce Nováček - Nastupující bakaláři a studenti středních škol

Základní algoritmické postupy a datové struktury, standardní triky, na co si dát pozor

Viz Program a rozvrh

Bakalář

Efektivní implementace hlavních grafových úloh, případně dalších podle zájmu účastníků

Viz Program a rozvrh

Magistr

Specializované algoritmy s širším využitím, volitelné další algoritmy podle zájmu účastníků

Viz Program a rozvrh

Viz také loňský ročník

Zájemci si mohou prohlédnout loňský a předloňský průběh akce https://cw.fel.cvut.cz/old/courses/laso2017, https://cw.fel.cvut.cz/old/courses/laso2016, letos počítáme s analogickým průběhem.

PŘIPRAVUJÍ A VEDOU

courses/laso2018/start.txt · Last modified: 2018/09/22 18:05 by berezovs