Warning
This page is located in archive.

Kreslení robotem Bosch

Úkolem je nakreslit robotem Bosch SR 450 trojúhelník a do něho vepsat kruh. Průměr vepsaného kruhu bude pomocným hodnotícím kritériem, čím větší je průměr kruhu, tím více bodů získáte, závislost je nelineární, rozpětí bodů 0-5, závislost bodů na průměru se získá po odevzdání podstatné části prací.

Pro kresleni bude k robotu připevněno pisátko se svislou osou a určitým minimálním odpružením.

Výkres držáku pisátka

courses/a3b33rob/kresleni_robotem_bosch.txt · Last modified: 2018/02/06 08:42 (external edit)