Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:b4b36zui:start [2019/06/03 18:04]
klema [Zkouška]
courses:b4b36zui:start [2019/06/18 21:27]
schaemar [Zkouška]
Line 56: Line 56:
     * diskuse není formálně bodovaná, ale může vést k úpravě bodování testu,     * diskuse není formálně bodovaná, ale může vést k úpravě bodování testu,
   * zkoušková témata odpovídají tématům pokrytým přednáškovými slidy,   * zkoušková témata odpovídají tématům pokrytým přednáškovými slidy,
-  * písemný test obsahuje ​deset ANO/​NE ​otázek po 1 bodu (správná odpověď +1 bod, žádná odpověď 0b., nesprávná odpověď -1b.) a 4 volné otázky ​(typicky příklady k řešení) ​po 10 bodech ​+  * písemný test typicky ​obsahuje ​5 skupin ​otázek po 10 bodech ​(typicky příklady k řešení, formalizace problému doplněné několika ano/ne otázkami 
     * {{zkouska-10-6-2011.pdf|příklad testu z roku 2011}}, {{:​courses:​b4b36zui:​zkouska-10-6-2011-en-comments.pdf| in english}}     * {{zkouska-10-6-2011.pdf|příklad testu z roku 2011}}, {{:​courses:​b4b36zui:​zkouska-10-6-2011-en-comments.pdf| in english}}
     * {{zkouska-14-6-2012.pdf|příklad testu z roku 2012}}, {{:​courses:​b4b36zui:​zkouska-14-6-2012-en-comments.pdf| MOL in english}}     * {{zkouska-14-6-2012.pdf|příklad testu z roku 2012}}, {{:​courses:​b4b36zui:​zkouska-14-6-2012-en-comments.pdf| MOL in english}}
     * {{zkouska-11-06-2014.pdf|příklad testu z roku 2014}}, {{:​courses:​b4b36zui:​zkouska-11-06-2014-en-comments_complete.pdf|in english}}     * {{zkouska-11-06-2014.pdf|příklad testu z roku 2014}}, {{:​courses:​b4b36zui:​zkouska-11-06-2014-en-comments_complete.pdf|in english}}
-    * {{zkouska-02-06-2016-EN.pdf|příklad testu z roku 2016 (direcly ​in English)}}+    * {{zkouska-02-06-2016-EN.pdf|příklad testu z roku 2016 (in English)}}
   * na zkoušku je možné si přinést **1 A4 stránku vlastnoručně** psaných poznámek a kalkulátor (**ne mobil!**)   * na zkoušku je možné si přinést **1 A4 stránku vlastnoručně** psaných poznámek a kalkulátor (**ne mobil!**)
   * žádné jiné pomůcky nejsou povoleny (slidy, knihy, notebooky, ani přístup na internet) ​   * žádné jiné pomůcky nejsou povoleny (slidy, knihy, notebooky, ani přístup na internet) ​
Line 68: Line 68:
   * minimální zisk 25 bodů ze zkouškové písemky a případného slovního dozkoušení\\ (z maximálně možných 50 bodů).   * minimální zisk 25 bodů ze zkouškové písemky a případného slovního dozkoušení\\ (z maximálně možných 50 bodů).
  
-Zkouškové termíny ​budou upřesněny koncem semestru ​(vloženy v KOSu, studenti FJFI bez zapisu v KOSu):+Zkouškové termíny (vloženy v KOSu, studenti FJFI bez zapisu v KOSu):\\
 4.6., 13.6., 19.6., 26.6., vše v KN:E-301 od 9h. 4.6., 13.6., 19.6., 26.6., vše v KN:E-301 od 9h.
  
courses/b4b36zui/start.txt · Last modified: 2019/06/18 21:27 by schaemar